Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Bakgrunnen for tjenesten Medisinstart i apotek
Medisiner brukes i behandlingen av de fleste kroniske sykdommer og har ført til at mange kan leve godt og lenge med sin sykdom. Likevel er det mange som synes det er vanskelig å måtte bruke medisiner. Forskning viser at mellom en tredjedel og halvparten av pasientene bruker medisinene sine feil. Andre velger å avslutte behandlingen på egen hånd. I Norge dør mellom 1000 og 2000 personer årlig av feil medisinbruk. Apotekene har lenge arbeidet for å innføre nye veiledningstjenester som tar hensyn til dette, og som skal bidra til at pasientene får best mulig effekt av sin behandling.  

Myndighetene ønsker å redusere graden av feil medisinbruk ved å styrke rådgiverrollen i apotek . I 2016 bevilget Stortinget 5 millioner kroner til Inhalasjonsveiledning for astma- og kols-pasienter. I desember 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en prøveordning med oppstartsveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel. Apotekene skal sende epikrise (journalutskrift) til legen i de tilfellene epikrisen inneholder opplysninger som er relevante for legens oppfølging av behandlingen.
 
Tilsvarende tjeneste som Medisinstart er allerede etablert i Storbritannia og Danmark, og evaluering av den britiske tjenesten viste at metoden var kostnadseffektiv og bidro til økt etterlevelse av behandlingen. Det er også funnet lignende effekter i en norsk Medisinstartstudie fra 2015, som inkluderte 70 apotek og 1 500 pasienter.
 
Kontakt
Ønsker du Medisinstart? Ta kontakt med ditt nærmeste apotek.
Ønsker du mer mer informasjon om tjenesten Medisinstart, ta kontakt med Apotekforeningen.

Medisinstart

For deg som skal starte med et nytt legemiddel

Brosjyre

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse