Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Kan jeg få Medisinstart?

Medisinstart er for deg som nylig har startet med en av disse hjertemedisinene:

•  blodtrykkssenkende
•  blodfortynnende (gjelder ikke blodfortynnende medisin til injeksjon)
•  kolesterolsenkende

Du kan bestille tjenesten Medisinstart på apoteket inntil tre måneder etter at du har fått den nye medisinen din. Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer, og det er ingen aldersgrense. Er du pårørende eller verge kan du motta tjenesten på vegne av pasienten. 

Brosjyre

Denne brosjyren om Medisinstart deles ut på apotekene.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse