Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

– Vi skal være en katalysator for utvikling og innovasjon i apoteksektoren

Apotekforeningen har laget et rammeverk for dokumentasjon og utvikling i apoteksektoren. Dette skal styrke og gi retning for bransjeforeningens engasjement på området.


Jostein Soldal
1. desember 2017

– Skal vi lykkes med å få frem unik, praksisnær forskning og innovasjon, må vi samarbeide med de andre aktørene på vårt felt.

– Skal vi lykkes med å få frem unik, praksisnær forskning og innovasjon, må vi samarbeide med de andre aktørene på vårt felt, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Kubrix/ Aptoekforeningen

Vis Skjul bildetekst

– Med det nye rammeverket for forskning, innovasjon, dokumentasjon og utvikling i apotekbransjen, har vi fått et godt utgangspunkt for å hjelpe apotekene å møte fremtidens utfordringer og få en styrket posisjon i helsetjenesten, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Samarbeid er nøkkelordet for å få til dette.

– Vi er en relativt liten del av en stor helsesektor. Skal vi lykkes med å få frem unik, praksisnær forskning og innovasjon, må vi samarbeide med de andre aktørene på vårt felt. Apokus er vår hovedmotor i forskning og utvikling på apotekområdet. Samtidig ser vi at Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi også ønsker å bidra med mer på forskningsfeltet enn finansiering av Apokus. Det gir bransjen vår en enorm drahjelp. Vi har også spennende og kompetente forskningsmiljøer på universitetene og høgskolene. I tillegg finnes det en rekke andre aktører som vi vet ønsker det samme som oss. Apotekforeningens rolle fremover blir først og fremst å sikre at vi får maksimalt utbytte av alle denne kompetansen, rettet mot å utvikle apotekfaget og pasientrettede tilbud i apotekene. Vår ambisjon er å være en katalysator for å få frem gode initiativ, sier Lund.

Viktig med dokumentasjon
Med utgangpunkt i at «fakta har makta», har Apotekforeningen erkjent at grundig og troverdig dokumentasjon er avgjørende for å lykkes med faglig utvikling i apotekene. Derfor vil det å frembringe dokumentasjon om eksisterende og nye aktiviteter i apotek stå sentralt.

– Kartleggingsstudien der vi sammen med Apokus, fikk dokumentert alt som skjedde i nærmere 40 000 ekspedisjoner i apotek, er et godt eksempel på slik dokumentasjon. Utviklingen av og forskningen på Medisinstart er et annet godt eksempel. Dette må vi få til mer av i fremtiden, gjerne i samarbeid med andre, sier direktøren i Apotekforeningen.

Innovasjon er et annet felt der bransjen har store ambisjoner. Mye vil skje i regi av den enkelte apotekaktør i konkurranse med hverandre, men noe gjøres også på bransjenivå.

– Utviklingen av et nytt felles bransjesystem for alle apotek, handler egentlig om innovasjon. Derfor har vi også fått tilskudd gjennom SkatteFUNN til deler av dette kjempeprosjektet. Utviklingen av et helt nytt it-system for apotekbransjen vil kreve store ressurser av oss i flere år fremover. Derfor blir også dette et av de viktigste innovasjonstiltakene våre neste år, forteller Lund. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring