Gå til innholdet
STIFTELSEN

Hva er Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi?

Apotek.no spør styreleder i Stiftelsen, Hans-Petter H. Johannessen, som til daglig er fagdirektør i Sykehusapotekene HF.

Hva er denne Stiftelsen med det lange navnet?
Vi er en selvstendig enhet med en formue som skal benyttes til stiftelsens formål, som kort oppsummert er er å støtte gode utviklingsprosjekter innen apotekfarmasi. Vi ble etablert i 2001.

Vi er vel egentlig en skattekiste. Vi er rett og slett veldig heldig som bransje som har en slik ressurs.

Hvilke prosjekter kan man søke om støtte til?
Stiftelsens midler kan brukes til studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis, kvalitetsutvikling i apotek og til videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder. Vi kan også gi støtte til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet.

Hvem kan søke om støtte?
Vi kan gi økonomisk støtte til enkeltpersoner, foreninger og virksomheter.

Hva er den største satsingen til Stiftelsen?
Det er Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter. Vi eier 66 prosent av Apokus, og har bidratt med betydelige driftsmidler de første årene.

Hva er planene fremover?
Vi vil ha flere søknader og ideer til gode prosjekter. Vi har de siste årene støttet mellom 5 og 10 utviklingsprosjekter i året, og vil gjerne støtte flere.

Hva vil du gjøre som styreleder for Stiftelsen?
Jeg ble valgt 1. juli i fjor og gleder meg til å være leder fremover. Det er interessant å se hva som rører seg og ha mulighet til å påvirke. Jeg ser ikke for meg de store endringene og grepene, Stiftelsen har kommet inn på et veldig godt spor. Men strategidokument vårt ble vedtatt i 2014, og det er viktig å se på slike ting med jevne mellomrom. Så jeg tenker at vi ut i fra erfaringene vi har fått skal spisse formålet og tenke litt nytt.

Hva den viktigste oppgaven til styret av Stiftelsen?
Oppgaven til styret er todelt. Den ene delen er å dele ut midler og sørge for å utvikle apotekfarmasi og dermed at formålet oppfylles. Men det er også en viktig oppgave å forvalte stiftelsen midler på en god måte.Fakta om stiftelsen

 • Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi ble vedtatt opprettet av Norges Apotekerforenings landsstyre i 2001. 
   
 • Styret består av leder Hans-Petter H. Johannessen og styremedlemmene Per T. Lund, Kjell Halvorsen og Harald Willumsen. Ellen Finstad i Apotekforeningen fungerer som Stiftelsens sekretær
   
 • Stiftelsen sitt formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi ved blant annet å gi støtte relevante studier og prosjekter
   
 •  Midlene kan brukes til studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis, kvalitetsutvikling i apotek og til videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder og ellers til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet
   
 • Stiftelsen har vedtatt å bruke noen midler til utdeling av stipendier og prosjektstøtte. Kongress- og reisestipendier, støtte til masteroppgaver og til prosjektformål som kan bidra til å fremme norsk apotekfarmasi, kan deles ut
   
 • Stiftelsens hovedsatsing er Apokus
   
 • Økonomisk støtte kan gis til enkeltpersoner, foreninger og virksomheter

Hans-Petter H. Johannessen, styreleder i Stiftelsen og fagdirektør i Sykehus-apotekene HF.Kontakt

Nettside
E-post

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring