Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Apotekene støtter opp om legers forskrivning

Medisinstart er ikke en legemiddelgjennomgang, men en samtale som kun dreier seg om legemidlet eller legemidlene som er nye. Det skriver farmasøyt Hilde Ariansen og lege Tor Rosness i et debattinnlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforening.


22. februar 2019

Gjennom Medisinstart støtter farmasøyten opp om legens forskrivning de første sårbare ukene etter oppstarten av ny legemiddelbehandling, skriver Hilde Ariansen i Apotekforeningen og Tor Rosness i Norsk Legemiddelhåndbok.

Gjennom Medisinstart støtter farmasøyten opp om legens forskrivning de første sårbare ukene etter oppstarten av ny legemiddelbehandling, skriver Hilde Ariansen i Apotekforeningen og Tor Rosness i Norsk Legemiddelhåndbok.

Baard Næss/ Inkognito

Vis Skjul bildetekst

«Gjennom Medisinstart støtter farmasøyten opp om legens forskrivning de første sårbare ukene etter oppstarten av ny legemiddelbehandling. Farmasøyter har bred kunnskap om legemidler og er således i god posisjon til å bruke kunnskap og kompetanse til å svare på spørsmål som pasienten måtte ha når de nettopp har begynt å bruke et nytt legemiddel.» skriver de.

Ariansen og Rosness viser til at Norsk forening for allmennmedisin har vært negative til Medisinstart, og at legene frykter at det kan gi merarbeid.

«Man kan godt forstå at fastleger ikke ønsker mer arbeid i en allerede travel klinisk hverdag. Det som også tar tid for fastleger er pasienter som ender opp med å bestille nye timer på grunn av feil bruk av legemidler. Vi håper legene gir Medisinstart en sjanse til å vise at den har nytteverdi for pasient, samfunn, lege og apotek», skriver Ariansen og Rosness i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I artikkelen forklarer de Medisinstart slik: En samtaleguide brukes som utgangspunkt for samtalen (se rammesak nederst). Hensikten er at pasientene skal få bedre forståelse for hvorfor de skal bruke den nye medisinen slik at de er motivert for behandlingen, får løst bekymringer og kan få råd om praktisk bruk og håndtering av eventuelle bivirkninger. Farmasøyten gir ikke råd som endrer behandlingen. 

Samtaleguide som er utgangspunkt for samtaler i apotektjenesten Medisinstart

  • Har du kommet i gang med å bruke den nye medisinen?
  • Hvordan synes du det går å bruke den nye medisinen?
  • Når tar du medisinen din i løpet av dagen?
  • Hvilken informasjon har du fått om hvorfor du tar denne medisinen?
  • Har du noen bekymringer med å bruke den nye medisinen?
  • Har du opplevd noen bivirkninger eller uventede effekter etter at du startet med den nye medisinen?
  • Hender det noen ganger at du ikke får tatt medisinen din?
  • Er det noe annet du ønsker å snakke om når det gjelder den nye medisinen din?


Les hele debattinnlegget


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring