Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Diabeteseksperter: Etterlyser bedre oppfølging av personer med diabetes

På årets Diabetesforum etterlyste flere foredragsholdere bedre veiledning og oppfølging av personer med diabetes. På Apotekforeningens parallellseminar snakket de om en løsning: Medisinstart.


Vendil Åse
5. mai 2021

Medisinstart er en offentlig veiledningstjeneste i apotek for pasienter som skal starte opp behandling med et nytt hjerte- eller karlegemiddel. Apotekforeningen og Diabetesforbundet jobber nå med å utvide veiledningstjenesten til også å inkludere personer med diabetes type 2. Foredragsholderne på Apotekforeningens webinar «Medisinstart i apotek – snart også for diabetes type 2?» er ikke i tvil om at det vil være bra for pasientene.

Vet lite om svingninger i eget blodsukker
— Det er en del nye injeksjonsmedisiner nå, og det er skummelt for mange fremfor å svelge en tablett. Gjennom Medisinstart kan vi forklare hva som er hensikten og hvordan det virker, og avdramatisere det å ta en sprøyte. Vi kan vise pasientene riktig teknikk. Jeg vet også at mange pasienter vet lite om svingninger i eget blodsukker. Hva betyr det å gå en tur eller drikke jus til frokost? sa Sidsel Rykken, apoteker ved Boots apotek Linnea.

— Det å få diabetes er nytt og skummelt. Det er mange spørsmål. Vi kan gjøre det mindre skummelt, de kan bli mer positive til behandlingen og får en person å dele bekymringer med, sa sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem.

Opplæring, motivasjon og råd
— «For å få til bedre behandlingsmål trenger man å gi god opplæring, motivasjon og råd», sa professor og overlege Kåre I. Birkeland i sitt foredrag. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør sa at «Oppfølging er det viktigste for å nå målene». Dette er bare to eksempler. Det mange adresserte på foredragene sine i går, det treffer kjernen i Medisinstart. Vi i apoteket erfarer også at personer med diabetes har et informasjonsbehov som må adresseres for å nå målene med riktig legemiddelbruk som er forenlig med legens forskrivning og pasientens hverdag, sa sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem.

Cuevas-Østrem er i gang med et forskningsprosjekt om nytteverdien av Medisinstart for hjerte- og karpasienter, noe hun snakket om i sitt foredrag.

Apoteker ved Boots apotek Linnea etterlyser også Medisinstart for pasienter med diabetes. Apoteket har et samarbeid medet nytt behandlings- og oppfølgingstilbud som kalles Helse i Hardanger.

God nytte av Medisinstart i Hardanger
— Helse i Hardanger skal møte utfordringer med at stadig flere trenger et helsetilbud uten at det er tilsvarende vekst i helsetilbudet. Dette er en ny behandlingsform som er mer gruppebasert enn det man opplever i det meste av helsetjenesten i dag. Det er også et forskningsprosjekt, og foreløpig har vi inkludert fem pasientgrupper, blant annet diabetes II, sier Sidsel Rykken.

Farmasøytene i apoteket leies ut som veiledere og underviser om riktig legemiddelbruk i Helse i Hardanger. Farmasøytene forteller at de har hatt nytte av å være tjenestefarmasøyter i Medisinstart.

— Det gir en nyttig erfaring og en trygghet i undervisningen. Undervisningen er ikke en enveis dialog, men lagt opp til å skape dialog og gi rom for at pasientene kan stille spørsmål og sette fingeren på det de er bekymret for. Hensikten er å gi kunnskap som igjen fører til at de sitter igjen med mestringsfølelse og kontroll med egen medisinbruk. Det ligner veldig på metoden i Medisinstart, sa hun.

I tillegg til det egne opplegget i Helse i Hardanger, bruker de også allerede eksisterende helsetjenester.

— Vi kombinerer oppholdet på Helse i Hardanger med det som finnes, for eksempel går pasientgruppen som har en lungelidelse på apoteket for å få inhalasjonsveiledning første og siste dag i oppholdet. Jeg ønsker på tilsvarende måte å kombinere diabetesopplegget med Medisinstart-samtaler i apoteket for pasientene med diabetes.

Mange er skeptiske
Apoteker Maria Smith ved Vitusapotek Kræmer Brygge og regionsjef Hanne Tram i Apotek 1 snakket om sine erfaringer med Medisinstart-samtaler i apoteket. Hanne Tram hadde blant annet en samtale med en mann som ikke hadde brukt noen medisiner, men som etter utskrivning fra sykehus hadde fått syv ulike medisiner.

— Er dette virkelig nødvendig? lurte han på. Og hvordan skal jeg gjøre dette? Er det lurt å ta alt samtidig eller dele det opp? Han hadde mange spørsmål. Gjennom Medisinstart så forklarer vi hvorfor han skal bruke legemidler, motivere og skaper en trygghet rundt det. Vi snakker også om den praktiske bruken. Når på dagen passer det for pasienten, er det lurt å ta alle samtidig, eller dele det opp. Og så hjelper vi til hvis det oppstår bivirkninger, sa Hanne Tram.

Maria Smith forteller at de har gode tilbakemeldinger fra pasienter som har fått Medisinstart i apoteket. Mange forteller at de har fått mer kunnskap om behandlingen de har begynt på og medisinene de skal ta.

— De blir mer motiverte til behandlingen, og føler seg ivaretatt i apoteket. De setter pris på at det er satt av god tid til å stille spørsmål, noe det ikke alltid er tid til hos legen. De forteller at det er godt å snakke med noen som lytter. Når de kommer på apoteket igjen senere, kjenner de oss og det er lettere å snakke med oss og spørre om ting de lurer på, sier hun.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring