Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Legemidler forårsaker flest skader i sykehus

Helsedirektoratet rapporterer at legemiddelrelaterte skader oppsto i 2,3 prosent av sykehusoppholdene i 2021. Utenom skader knyttet til kirurgi, er legemidler årsaken til flest skader.


Jostein Soldal
29. august 2022

Sykehusene rapporterer at legemidler er den vanligste årsaken til pasientskader. (ill. Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Av alle pasientskader som oppstår i sykehus, står legemidler bak nesten 20 prosent, når man holder kirurgiske skader utenfor. Selv om andelen sykehusskader totalt sett har gått noe ned de siste ti årene, er legemiddelrelaterte skader noe økende.

- Vi ser en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader for alle alvorlighetsgrader samlet i perioden 2012 til 2021. Dette er positivt. Likevel er en pasientskade én for mye, og målet er en tydeligere nedgang. Brukere og pasienter skal føle seg trygge i møte med helse- og omsorgstjenestene, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Helsedirektoratets undersøkelse sier ikke noe om pasientskader utenom sykehus, og det finnes ingen sikre tall for omfanget av legemiddelrelaterte skader blant hjemmeboende pasienter.

Mange skades også hjemme

– Det er grunn til å tro at det er klare paralleller mellom sykehuspasienter og pasienter i primærhelsetjenesten når det gjelder legemiddelskader.  Vi vet at feil bruk av legemidler er et stort samfunnsproblem og daglig avdekker farmasøytene i apotek feil som kan medføre skade, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. 

Apotekene har en viktig oppgave med å veilede pasientene om trygg og riktig bruk av legemidler. Apotektjenester som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart skal bidra til at legemidlene brukes riktig og at færre opplever manglende eller negative effekter av legemidlene sine.

– Helsedirektoratets rapport illustrerer at legemidler har et stort skadepotensial, og at samfunnet har mye å tjene på å sikre pasientenes legemiddelbruk. Det gjelder enten legemidlene brukes i eller utenom sykehus, sier Andresen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring