Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

LHL er positive til at hjerte- og karpasienter får starthjelp i apoteket

I mai kan pasienter som starter opp med behandling med hjerte- og karlegemidler be om ekstra veiledning på apotek. Det mener Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er bra.


Jostein Soldal
9. februar 2018

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, er en offentlig finansiert tjeneste som skal tilbys av farmasøyter i apotek fra mai 2018 som en prøveordning.

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, er en offentlig finansiert tjeneste som skal tilbys av farmasøyter i apotek fra mai 2018 som en prøveordning.

Vis Skjul bildetekst

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, er en offentlig finansiert tjeneste som skal tilbys av farmasøyter i apotek fra mai 2018 som en prøveordning. Tjenesten inkluderer blodtrykkssenkende legemidler, perorale blodfortynnende og kolesterolsenkende statiner.

– LHL er veldig positive til dette tilbudet i apotekene. Mange pasienter trenger mer informasjon om kunnskap om egen behandling. Jeg er ikke redd for at pasientene skal få for mye informasjon, snarere tvert imot. Pasientene får ofte god informasjon hos legen også, men vi vet at mye er glemt før de har hentet medisinen. Å få utdypende informasjon og gjentatt informasjon hos farmasøyten i apoteket er bare bra for mange pasienter. Jeg tror ikke dette vil bidra til økt forvirring, men heller til økt forståelse, sier Helge Istad, spesialist i indremedisin, og medisinskfaglig rådgiver i hjertesykdommer i LHL.

Han mener Medisinstart vil bli et godt supplement til den informasjonen legen gir, men minner om at farmasøytene ikke må gjøre endringer i legens forskrivning.

– Hvis det vurderes som aktuelt, må legen kontaktes. Det tar jeg som en selvfølge at apotekfarmasøytene også vil gjøre, sier Istad.

Formålet med oppstartsveiledning er å fremme riktig legemiddelbruk og øke pasientens etterlevelse. Tjenesten Medisinstart består av to samtaler mellom pasient og farmasøyt i full diskresjon. Hver samtale tar inntil 15 minutter. I samtalene snakker man kunnskap om og forståelse for behandlingen, man tar opp gode medisinvaner og praktiske problemer og vanskelige situasjoner. Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for pasient.


Foto privat


 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring