Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Nå blir det enklere å rydde i e-resepter

Fra 1. januar 2019 er det ikke lenger et krav om at leger må innhente samtykke fra pasienten. Pasienten kan i stedet redigere tilgangen på helsenorge.no


Eva Cecilie Mo Skreiberg
14. januar 2019

Innhenting av samtykke fra pasienten har gjort det vanskelig for leger å rydde i uaktuelle resepter. Det har skapt forvirring på apotekene og ekstraarbeid for apotekansatte.

Dersom det for eksempel finnes flere gyldige resepter med ulik dosering i Reseptformidleren, må apotekfarmasøytene sjekke opp hvilke medisiner som skal utleveres. Dersom den riktige resepten ikke benyttes kan det i verste fall være helseskadelig.

Fra 1. januar er det ikke lenger et krav om at leger må innhente samtykke for å se pasientens legemidler. Det betyr at legen nå kan fjerne resepter som ikke skal brukes og skulle vært tilbakekalt. Det innebærer også at apotekansatte nå slipper å ringe til legekontoret for å sjekke opp hvilke av reseptene - med ulike doseringer - pasienten skal benytte.  

Sjekk reseptene dine
Ved å logge inn på helsenorge.no får du som pasient oversikt over reseptene dine. Her kan du også se logg over helsepersonell som har vært inne i Reseptformidleren og sett på legemidlene dine. Det er bare leger som kan rydde i reseptene dine og du har mulighet for å blokkere helsepersonell for innsyn.

Ta gjerne kontakt med legen dersom du har spørsmål til legemiddellisten din, eller dersom du har resepter du ikke bruker. Slik kan du selv bidra til bedre oversikt og at du får en tryggere legemiddelbehandling.  

Les mer om legemidler og e-resept på helsenorge.no

Vil du vite mer?


Reseptformidleren
Reseptformidleren er en sentral database som inneholder alle resepter. Når legen skriver ut en resept elektronisk, sendes den Reseptformidleren. Når kunden så kommer i apoteket, kan de apotekansatte hente ut resepten derfra. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring