Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Overlege om farmasøyter på akuttmottaket: – De er helt gull for oss

Trygg legemiddelbruk var på agendaen på Pasientsikkerhetsdagen. Gode eksempler der farmasøyter og apotekteknikere var involvert fylte programmet, og det manglet ikke av lovord om jobben de gjør.


Vendil Åse
30. september 2022

Gode eksempler på tiltak Norge rundt: Anne Skauen i Fredrikstad, Eirik Haugaas Ofstad i Bodø og Tonje Folkvang i Stavanger.

Skjermdumper fra Pasientsikkerhetsdagen.

Vis Skjul bildetekst

Årlige målinger av pasientskader viser at legemiddelbehandling er et av høyrisikoområdene i Norge. Hva er de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å få ned legemiddelrelaterte pasientskader i helse- og omsorgstjenesten? Det var hovedspørsmålet på Pasientsikkerhetsdagen, som trakk over 1 000 deltakere mandag 19. september. Gikk du glipp av dagen, kan du se den i opptak.

Her er tre gode eksempler fra apotek.

Sykehusapoteket Nord: Har farmasøytisk spisskompetanse i akuttmottaket

En av de vanligste årsakene til pasientskader i norske sykehus er feil med legemidler. Sykehusapoteket Nord fortalte om forskningsprosjektet med å ha farmasøyter i akuttmottaket ved Helse Nord. I Bodø har de nå en farmasøyt på jobb i akuttmottaket hver dag. Farmasøyten gjør legemiddelsamstemming, gir god informasjon til pasientene om riktig legemiddelbruk og samarbeid med andre profesjoner på sykehuset om legemiddelhåndtering. 

Å ha en farmasøyt i akuttmottaket er helt fantastisk. Det føles ut som om laget er blitt forsterket med en 12. mann eller kvinne. Det å ha ekstra hender, et ekstra hode og noen som har spisskompetanse på legemidler, legemiddelsamstemming og de kanalene legemiddellistene kommuniseres i, er helt gull for oss, sier overlege i akuttmottaket på sykehuset, Eirik Haugaas Ofstad.

Også pasienten Anita Aas Berntsen er fornøyd med å bli møtt av en farmasøyt i Akuttmottaket.

Farmasøyten gikk igjennom alle medisinene mine og fortalte meg hvorfor jeg bruker dem og virkningen av dem. Han var veldig nøye. Nå vet jeg at medisinlista mi er helt rett, sier hun.

Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad: Kommunen bruker apotekteknikere på medisinrom

Apotek 1 har levert legemidler og andre apotekvarer til Fredrikstad kommune siden tidlig på 2000-tallet. I tillegg har kommunen i stadig større grad etterspurt farmasøytiske tjenester i sine anbud.

Tett samarbeid mellom kommunen og farmasøyter i apotekene, har resultert i både mer bruk av farmasøyter og flere tjenester over årene, sa apoteker Heidi Skjønhaug Reinertsen.

Utover farmasøytiske revisjoner, kjøper også kommunen inn ca. 100 timer med farmasøytisk rådgivning.

Farmasøyten deltar i månedlige møter med kommunens kvalitetsutvalg. I disse møtene drøftes funn fra de farmasøytiske revisjonene, funn av eventuelle systemavvik og de arbeider med de skriftlig prosedyrer innen legemiddelhåndtering, sier Reinertsen.

Farmasøyten har også undervisningsdager for alle virksomhetslederne som har legemiddelhåndtering i sin virksomhet.

Eksempel på diskusjoner vi har hatt, er hvordan man løser oppgaver i legemiddelhåndteringen når det bare er en sykepleier på vakt og samtidig krav i prosedyrene om dobbeltkontroll av en annen sykepleier.

I tillegg til å leie ut farmasøyter, leier apoteket ut en apotektekniker til hjemmesykepleiens medisinrom. Arbeidet går blant annet ut på legging av dosetter, utpakking av multidoseruller, istandgjøring av smerteplaster sammen med sykepleier, holdbarhetskontroll, rydding og rengjøring. Apotekteknikerne er på medisinrommet 16 timer per uke fordelt på fire dager.

Anne Skauen, virksomhetsleder i hjemmesykepleien Syd i Fredrikstad, er godt fornøyd med apoteksamarbeidet. Hun fortalte at de ønsker å bruke kommunens sykepleiere og den kompetansen de har på en best mulig måte.

Ved å bruke annen kompetanse inne på medisinrommet. Får sykepleierne våre mer tid til å være i pasientrettet arbeid direkte ute hos pasientene våre. Vi ser at apotekteknikere får jobbet i fred og ro på medisinrommet når de er her hos oss, og det har vi stor tro på minsker risikoen for feil, sa Skauen.

Sykehusapoteket Vest: Leder ROMLE-prosjektet

Hele region Helse Vest er med i ROMLE-prosjektet, som ledes av Sjukehusapoteket Vest. ROMLE er forkortelse for «Risiko­område legemiddel».

Legemidler er den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser, sier Tonje Folkvang, apoteker ved Sjukehusapoteket i Stavanger og prosjektleder for ROMLE, i en film som ble vist på Pasientsikkerhetsdagen.

Dette ønsker prosjektet ROMLE og Sykehusapoteket Vest å gjøre noe med.

 For vi vet mye som gjør oss i stand til å redusere denne risikoen. Forskning viser hvilke legemidler, hvilke pasientgrupper og hvilke situasjoner som øker risikoen, sier Folkvang.

I fellesskap har helseforetakene i Vest definert tiltak som de skal gjennomføre de neste årene. Det går blant annet ut på å etablere beste praksis for utdeling av legemidler med pasientinvolvering og legemiddelsamstemming. I tillegg er utvikling av IKT-støtte viktig, som for eksempel etablere påminnelsesløsninger for å sikre at legemiddelet blir gitt til rett tid.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring