Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Pasientene vinner når apotek og kommunehelsetjeneste samarbeider godt

– I Fredrikstad får mange ikke tatt reisevaksiner hos lege eller vaksinasjonskontor. Uten vår hjelp hadde disse personene stått uten vaksinasjon, sa Heidi Skjønhaug Reinertsen, apoteker på Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad, under Farmasidagene.


Anders Dahl
14. november 2019

Heidi Skjønhaug Reinertsen, apoteker på Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad, er stolt over at de har fokus på vaksinasjon i apotek.

Heidi Skjønhaug Reinertsen, apoteker på Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad, er stolt over at de har fokus på vaksinasjon i apotek.

Anders Dahl

Vis Skjul bildetekst

Apoteket i Fredrikstad avlaster vaksinasjonskontoret i kommunen på reisevaksiner.

- I Fredrikstad henviser nok de fleste fastleger sine pasienter til å ta kontakt med vaksinasjonskontoret når de har behov for vaksiner i forbindelse med reiser. Dette kan skyldes at de ikke har disse vaksinene på lager og muligens er litt usikre på hvilke vaksiner som bør forskrives. Vaksinasjonskontoret har derimot begrenset kapasitet og dette fører til lange ventelister. Det hjelper heller ikke at den ene private aktøren vi har i vårt område også har sluttet med reisevaksiner. Dette gjør at de som trenger reisevaksiner fort blir kasteballer i systemet, sier Reinertsen.

Hun er stolt over at de har fått satt fokus på vaksinasjon i apotek. Hun mener det vitner om at apotek er en seriøs aktør innen helsevesenet og at de viser vilje til å ta samfunnsansvar.

– Etter halvannet år med reisevaksinasjon i apotek ser vi at behovet for denne tjenesten er stor i Fredrikstad. Ukentlig får vi tilbakemeldinger fra kunder som ikke får den hjelpen de trenger fra fastlege, vaksinasjonskontor eller privat lege, sier Reinertsen.

Farmasøytrekvirering av influensavaksine i apotet
Apoteket har tilbudt både influensavaksinering og reisevaksinering siden 2018. Kundene uttrykker at det er en kjempefin og enkel ordning å vaksinere seg på apoteket. For eksempel forteller pårørende at de synes det er lettvint å ta med sine foreldre til apoteket på tidspunkter det passer dem.

Reinertsen forteller at flere nå en tidligere vaksinerer seg mot influensa i apotek, og håper sterkt på farmasøytrekvirering av influensavaksine i fremtiden. Hun synes det er dumt det ikke kom på plass denne høsten så det ville blitt enda enklere for folk å sette influensavaksine. Nå krysser hun fingrene for at dette er på plass i 2020.

– Det er en del kunder som kommer til oss for å få influensavaksine, men de mangler resept fra sin fastlege. De uttrykker at denne tjenesten hadde vært enda enklere og mer tidsbesparende om det hadde vært farmasøytrekvirering på influensavaksiner, sier hun.

Samhandling på flere nivåer
Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad har hatt legemiddelanbudet i godt over 10 år. Reinertsen er også koordinator for farmasøytiske tilsyn og er fast med i kommunens legemiddelutvalg.

– Her bidrar jeg blant annet med tema på nye revisjoner og systematisk planlegging av hva som skal skje fremover i kommunen. Jeg er godt kjent med de interne kontrollsystemene, og er veldig fornøyd med at det nå oppfattes positivt at også apoteket bringer inn tilbakemeldinger om forbedringer, sier hun.

Hun har tett kontakt med fagkoordinator og sykepleiere i de ulike etatene og kommuneoverlege.

– Sykepleiere stiller daglig legemiddelrelaterte spørsmål til apoteket. I forhold til for eksempel multidose er det en lav terskel for å ringe til oss, siden vi sitter på aktive legemiddellister. Det er viktig at vi hjelper hverandre for pasientens beste, avslutter hun.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring