Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Starter godkjenningen av Eik til høsten

De store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen har besluttet å utsette oppstart av akseptansetesten og påfølgende pilotering av Eik-løsningen til oktober 2020.


Jostein Soldal
23. juni 2020

Akseptansetesten og påfølgende pilotering av Eik-løsningen er utsatt til oktober 2020.

Akseptansetesten og påfølgende pilotering av Eik-løsningen er utsatt til oktober 2020.

Vis Skjul bildetekst

Eik-prosjektet er et stort prosjekt som det tar lang tid å utvikle. Som en følge av endringer i omgivelser, lovgivning, og en økt forståelse av behovene, har det vært behov for å ta inn endringer til Eik-løsningen i prosjektperioden. Enkelte av endringene har vært så omfattende at prosjektet ved Difa og Capgemini har hatt et felles ønske om bedre tid til detaljering, utvikling og systemtesting før apotekenes akseptansetesting starter. Dette er et behov Apotekforeningens styre har gitt sin tilslutning til.

Kvalitet har høyest prioritet i prosjektet, blant annet fordi det er helt nødvendig å ivareta pasientsikkerheten i apotekenes systemer. Tiden som er satt av til akseptansetesting og pilotering er økt fra opprinnelig fire til seks måneder i det reviderte planverket. Som en følge av det, er Eik klart til utbredelse i apotek fra 1. april 2021. Om og hvordan dette påvirker tidspunkt for når alle apotek har tatt i bruk Eik og avvikling av FarmaPro, er foreløpig ikke klarlagt.

Du kan lese mer om hva Eik er her.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring