Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Vellykket prøveprosjekt med apotekteknikere på medisinrom

To apotekteknikere fra Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad har hjulpet hjemmetjenesten på medisinrommet. Hjelpen har frigjort sykepleiernes sårt tiltrengte tid til pasientene. Nå ønsker de å forlenge prøveprosjektet.


Vendil Åse
31. mai 2021

Apotektekniker Fredrikke G. Johansen (t.h) har hjulpet til på medisinrommet til fagsykepleier Merete Gjermundsen (t.v).

Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad

Vis Skjul bildetekst

Det kommer fram fra en sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom apoteket og Etat hjemmesykepleien i Fredrikstad.

Stor nytteverdi for begge parter

Prøveprosjektet har hatt en varighet på seks måneder. Sluttrapporten som apotek.no har fått tilgang til, konkluderer med at begge parter synes at samarbeidet var godt og prosjektet hadde stor nytteverdi. Hjemmesykepleien ønsker å forlenge muligheten for å ha apotektekniker på medisinrom i første omgang ut september 2021. I prosjektet har det vært to apotekteknikere som har jobbet på medisinrom. I forlengelsen vil det være ytterligere en apotektekniker som vil få opplæring på medisinrom.

Apotekteknikeren har jobbet på medisinrom fire dager i uken, fire timer per gang. Arbeidsoppgavene har blant annet vært å klargjøre multidose og dosetter, istandgjøre medisiner til daglig utlevering og dobbeltkontroll ved håndtering av A- og B-preparater sammen med sykepleier/vernepleier. I tillegg til å oppdatere pasientens medisinliste i journalsystemene og generell rydding.

Sparer 11 timer per uke

Som en del av prosjektet, regnet hjemmehjelpsetaten ut tid brukt på medisinrommet før og etter hjelp fra apotektekniker. Etter at apotekteknikerne ble satt inn, har de spart 11 timer i uken. Før prøveprosjektet brukte sykepleierne i overkant av 60 timer per uke på medisinrommet. Etter prøveprosjektet brukte de i overkant av 33 timer. Apotekteknikerne brukte til sammen 16 timer i uken.

I rapporten skriver de at nedgangen på 11 timer i uken blant annet kan forklares med at apotekteknikeren får jobbe i «fred» med sine oppgaver på medisinrom. De får jobbe kontinuerlig over tid i stedet for å gjøre oppgaver på medisinrom innimellom pasientoppdrag. Apotekteknikerne er på medisinrom på tidspunkt hvor det ofte er lite annet personell der, slik at de slipper å bli forstyrret.  De blir heller ikke avbrutt av andre oppgaver som telefoner og henvendelser fra andre ansatte.

De over 30 timene som sykepleierne har frigjort, har blitt brukt ute hos pasientene. Dette er med på å øke kvaliteten på tjenestene, og mulighet for økt observasjonskompetanse. Mindre tid på medisinrommet har også gjort at sykepleierne får bedre tid til å rekke alt annet og de har senket skuldrene mer.


 

Kort om prosjektet

Etter innføringen av Samhandlingsreformen kommer det stadig sykere pasienter inn ikommunehelsetjenesten. Oppgaver som tidligere ble utført av spesialisthelsetjenesten utføres nå i kommunene, og oftest i pasientens hjem. Dette gir behov for økt sykepleierkompetanse i pasientens hjem.

I 2019 ble det foretatt en kartlegging som viste at Etat hjemmesykepleien i Fredrikstad benytter ca. syv sykepleieårsverk til medisinromsarbeid. Spørsmålet om det var mulig å frigjøre noe av denne tiden til mer direkte pasientkontakt ble derfor stilt.

Prosjektet fikk innovasjonsmidler fra Fylkesmannen og støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring