Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

LHL anbefaler kolspasienter å gå på apoteket for å få hjelp til riktig inhalasjonsteknikk

Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 pasienter bruker inhalasjonsmedisin feil. I november gjennomfører LHL en kolsaksjon der de anbefaler kolspasienter å gå på apoteket for å få Inhalasjonsveiledning.


Vendil Åse
16. november 2017

Astma- og kolspasienter har siden mars 2016 kunnet gå på apoteket for å få sjekket om de har riktig inhalasjonsteknikk.

Astma- og kolspasienter har siden mars 2016 kunnet gå på apoteket for å få sjekket om de har riktig inhalasjonsteknikk. (Foto Espen Solli)

Vis Skjul bildetekst

I dag, 16. november, er det den internasjonale kolsdagen.

LHL estimerer at rundt 300 000 nordmenn lever med kols uten at de er klar over det selv. Interesseorganisasjonen for hjerte- og lungesyke oppfordrer alle personer over 35 år som har luftveissymptomer og som røyker eller har skadelig yrkeseksponering å undersøke lungefunksjonen. Til det har de utviklet en egen kolstest. Oppdag kols tidlig for å bremse utviklingen av sykdommen, er budskapet. Hittil har 53 000 gjennomført kolstesten.

De pasientene som har kols, kan få hjelp til en bedre hverdag gjennom kolshjelpen. Her får de fakta om sykdommen, og råd om hvordan de kan leve med kols. Et av budskapene er at 7 av 10 bruker legemidlene feil, og alle kan få gratis inhalasjonsveiledning på apoteket.

Les også: Inhalasjonsveiledning ett år - 7 av 10 gjør feil

Astma- og kolspasienter har siden mars 2016 kunnet gå på apoteket for å få sjekket om de har riktig inhalasjonsteknikk. Siden innføringen av tjenesten har over 77 000 pasienter fått denne veiledningen på apoteket. Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen gjennomført en undersøkelse som viste at pasientene har svært god nytte av veiledningen de får i apoteket. Evaluering av tjenesten viste også at 7 av 10 astma- og kolspasienter gjør feil før de får veiledningen på apoteket. Undersøkelsen inkluderte 405 pasienter og av disse oppga 19 prosent at de hadde sykdommen kols.

I 2016 bevilget myndighetene penger til prøveordningen med inhalasjonsveiledning i apotek. Senere ble ordningen forlenget til å gjelde i 2017. I forslag til statsbudsjett for 2018 er inhalasjonsveilending i apotek også foreslått videreført med en bevilgning på 5 millioner. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring