Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt

Når medisinen er farligere enn trafikken

Omkring 15 000 pasienter skades hvert år av legemidlene de bruker, og mange havner på sykehus. Trolig dør mer enn 1000 personer på grunn av feil bruk av legemidler. Men mens hvert trafikkdødsfall og hver trafikkskade telles nøyaktig og rapporteres jevnlig, er det ingen som vet eksakt omfanget av legemidlenes mest alvorlige bivirkninger.


Per T. Lund, adm. direktør i Apotekforeningen
16. juni 2016

Legemiddelbrukerne må bli trygge på egen legemiddelbruk. Apotek er et godt sted for pasientene å ta opp spørsmål om medisinene, bivirkninger du lurer på, eller bekymringer du måtte ha.

Legemiddelbrukerne må bli trygge på egen legemiddelbruk. Apotek er et godt sted for pasientene å ta opp spørsmål om medisinene, bivirkninger du lurer på, eller bekymringer du måtte ha.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Det skriver Per T. Lund, farmasøyt og adm. direktør i Apotekforeningen, i Dagens Medisin 16. juni.

Underrapportering av skader
Det nærmeste vi kommer registrering av legemiddelskader i Norge er bivirkningsrapporteringen som helsepersonell og pasienter kan sende til Statens legemiddelverk. Men det eneste vi vet sikkert om disse tallene er at det er store mørketall og kraftig underrapportering.

Derfor er det viktig at det blir offentlig oppmerksomhet og debatt og bivirkninger og legemiddelskader, slik det var i NRK Her og nå 24. mai. Der bekreftet både helsemyndighet og forsker at de 179 rapporterte dødsfallene bare er toppen av isfjellet. Landsforeningen for hjerte-  og lungesyke (LHL) fortalte at mange pasienter er bekymret for å bruke medisinene sine på grunn av frykten for bivirkningene.

De aller fleste er trygge
Det er viktig å understreke at de aller fleste har god nytte av trygge og velprøvde legemidler, og at det er en liten andel som faktisk dør eller blir alvorlig skadet av legemidler. Men samtidig er det nødvendig at det blir tatt tak i de problemene som medisinene faktisk lager.

Det ville utvilsomt være nyttig å ha bedre kunnskap om hvor mange som faktisk skades eller dør av legemidler. Derfor må helsepersonell blir flinkere til å melde inn bivirkninger. Men enda viktigere er det å sette inn tiltak som kan redusere antallet skader.

Og det er ikke slik at det bare er bivirkningene som fører til helseskader. Vi som jobber i apotek ser vel så ofte helseplager og sykdom fordi pasientene ikke bruker medisinene sine slik de har blitt enig med legen om. Som LHL peker på, er det mange som blir usikre på bruken eller bekymrer seg for bivirkninger, og derfor dropper medisineringen. Konsekvensene kan være vel så fatale som bivirkningene i seg selv.

To enkle tiltak
Sett fra farmasøytens ståsted i apoteket, er det særlig to tiltak som bør settes inn for å redusere legemiddelskadene. 

For det første må pasientene få bedre hjelp til å bli trygge på legemidlene de bruker. Det må være en lav terskel for å ta opp usikkerhet og engstelse med kvalifisert helsepersonell. Når du er ferdig hos legen og har fått resepten din, er det vanligvis lenge til neste gang du ser henne. Farmasøyten i apoteket møter du imidlertid hver gang du skal hente medisinene dine, og det er bare å stikke innom ved behov. Derfor kan apoteket være et godt sted å ta opp spørsmål du måtte ha om medisinene, bivirkninger du lurer på, eller bekymringer du måtte ha.

For det andre kan det gjøres mer for at pasienter som starter med et nytt legemiddel, for eksempel en blodfortynnende medisin, kommer godt i gang med behandlingen, får innarbeidet gode rutiner, blir trygg på medisinen sin og raskt får avklart spørsmål om nye bivirkninger. Forskning fra andre land viser at veldig mange trenger en tettere oppfølging i starten for å få maksimalt utbytte av behandlingen sin. Denne oppfølgingen kan farmasøyten gi i de første ukene etter oppstart, hvis forholdene legges til rette for det.

Disse ganske enkle tiltakene alene løser ikke de viktige utfordringene som reflekteres i de 3 600 bivirkningsmeldingene som ble sendt inn i fjor, men de kan bidra til at mange færre må leve med eller frykte for bivirkninger. De kan rett og slett få et bedre og tryggere liv med medisinen.

 

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdPers blogg

Her finner du alle bloggene til Per T. Lund.

Les mer

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring