Gå til innholdet
Forskning

Kliniske farmasøyter reduserer gjeninnleggelser

En ny nord-irsk studie viser at pasienter som får oppfølgingssamtale med farmasøyt etter utskrivning fra sykehus har lavere sannsynlighet for å bli gjeninnlagt. Norske forskningsmiljø er opptatt av lignende problemstillinger.


Vendil Åse
19. mars 2019

En studie i Nord-Irland viser at en nedgang i antall gjeninnleggelser på 10-15 prosent når pasientene som nettopp har blitt skrevet ut av sykehuset får oppfølging av farmasøyt.

En studie i Nord-Irland viser at en nedgang i antall gjeninnleggelser på 10-15 prosent når pasientene som nettopp har blitt skrevet ut av sykehuset får oppfølging av farmasøyt.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Den irske studien er nylig publisert i British Journal of Clinical Pharmacology.

Totalt ble 18 prosent av pasientene i intervensjonsgruppen lagt inn på sykehuset igjen etter 30 dager. I kontrollgruppen ble 28 prosent gjeninnlagt. Hver tredje pasient i intervensjonsgruppen ble lagt inn på sykehus etter 90 dager, mot halvparten i kontrollgruppen. Dette er en nedgang på 10-15 prosent i antall gjeninnleggelser. Studien inkluderte polyfarmasi pasienter, altså pasienter som bruker mange legemidler samtidig. Oppfølgingssamtalene foregikk per telefon. Det skriver Svensk Farmaci.

Viktig å forske på overganger mellom helsetjenestene
Førsteamanuensis Liv Mathiesen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo synes den nord-irske studien er spennende.

– Det er velkjent at overgangen mellom helsetjenestene er et sårbart punkt. Det er også tidligere vist at klinisk farmasi-intervensjoner som inkluderer et oppfølgingsledd etter utskrivning fra sykehus er effektfulle, blant annet i studien «Identifying the Optimal Role for Pharmacists in Care Transitions: A Systematic Review», sier hun til apotek.no.

Mathiesen forteller at hun også synes målgruppen for den nord-irske studien både er spennende og i tiden fordi den handler om pasienter som bruker mange legemidler samtidig og lider av flere sykdommer.

– Vi er også opptatt av denne pasientgruppen, og spesielt i overgangen mellom helsetjenestene. Vi er i ferd med å starte opp med studier hvor vi skal følge pasienter i utskrivningsfasen og til de kommer hjem. Formålet er å se hvilken informasjon de får om legemidlene sine og hvordan det går når de har kommet hjem. I Tromsø gjør de en stor studie hvor pasientene får hjelp fra klinisk farmasøyt under sykehusopphold og blir fulgt opp etter utskrivning, studien heter «Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly», forteller Mathiesen.

– Og så må jeg bare legge til at studien fra Nord-Irland hadde vært enda mer spennende om det hadde vært en randomisert kontrollert studie.

Sverige ønsker å gjøre en lignende studie
I Sverige følges pasienter opp etter utskrivning fra sykehuset av sykepleiere, litt avhengig av variasjoner i de ulike fylkene.

– Når man ser hva de kliniske farmasøytene hjelper til med i studien, så er det en mengde spørsmål fra pasientene om bivirkninger, følsomhet og langtidseffekter av å ta medisiner, som helt klart er en farmasøytjobb. Slike spørsmål er det ikke så lett for en sykepleier å svare på, så der har vi bedre kompetanse, sier Elisabeth Gustafsson, utviklingssjef for lokale helsetjenester i østre Östergötland og sjef for kliniske farmasøyter i Norrköping, til Svensk Farmaci.

– Det hadde vært spennende å gjøre en lignende studie som den irske i Sverige. Kunne vi vise til lignende effekter kunne vi økt interessen for kliniske farmasøyter, sier Gustafsson.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring