Gå til innholdet
Forskning

Ny forskning: Diabetespasienter får bedre behandling med veiledning fra apotekfarmasøyter

En fersk internasjonal forskningsartikkel konkluderer med at veiledning fra apotekfarmasøyter hjelper pasienter med diabetes type 2 til bedre etterlevelse og dermed bedre kontroll på blodsukkeret. Nå vurderer apotekene hvordan norske diabetespasienter kan få tilsvarende tjenester og bedre oppfølging.


Hilde Ariansen/ Jostein Soldal
16. oktober 2019

– Forskningen støtter opp om at apotekene kunne ha hjulpet diabetespasienter med å nå sine behandlingsmål og dermed trolig også færre komplikasjoner, mener Per Kristian Faksvåg.

– Forskningen støtter opp om at apotekene kunne ha hjulpet diabetespasienter med å nå sine behandlingsmål og dermed trolig også færre komplikasjoner, mener Per Kristian Faksvåg.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og i de siste årene har det vært en stor økning i antallet som har fått diagnosen. Diabetes type 2 gir forhøyet blodsukker som, dersom man går lenge uten behandling, kan gi hjerneslag, hjerteinfarkt, ereksjonssvikt, nyreskade og skade tenner, øyne og føtter.

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vektreduksjon, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling bli nødvendig. I dag er det rundt 200 000 nordmenn som bruker medisiner for å behandle diabetes type 2. Forskning viser at etterlevelsen av legemiddelbehandlingen varierer mellom 36 og 93%. Den lave etterlevelsen fører til at mange unødig får komplikasjoner.

Forskere har gjennomgått 59 studier
Omtrent halvparten av de som har Diabetes type 2 oppnår ikke ønsket reduksjon i langtidsblodsukkeret (HbA1c). I mange tilfeller skyldes dette mangelfull etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Det er derfor mange studier som har sett på om farmasøyt i apotek kan bidra til bedre etterlevelse for denne pasientgruppen. Nylig ble det publisert en artikkel i Research in Social and Administrative Pharmacy, der forskere fra Nederland har gjort en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte og kontrollerte studier som har sett på effekten av slike farmasøyttjenester.

Studiene målte en eller flere av følgende parametere; etterlevelse av legemiddelbehandlingen, langtidsblodsukker (gjennomsnittlig blodsukker siste 6-8 uker), fastende blodsukker, blodsukker etter måltid eller tilfeldig blodsukker. Forskerne søkte i 6 store forskningsdatabaser og kom til slutt frem til 59 studier som passet kriteriene og kunne sammenlignes. Forskerne fant større effekt, desto lenger periode pasienten fikk oppfølging av farmasøyt. De konkluderte med at det er kunnskapsgrunnlag for å hevde at tjenester fra apotekfarmasøyter kan øke etterlevelsen av diabetesbehandlingen og redusere blodsukkeret. Gjennomgangen viste også at farmasøyter kan ha en viktig rolle i tverrfaglig team rundt pasientene for å hjelpe pasientene å oppnå sine behandlingsmål.

Medisinstart for diabetes type 2?
Siden mai 2018 har norske apotek hjulpet pasienter som skal begynne med en ny legemiddelbehandling, ved å gi ekstra oppfølging de første ukene av behandlingen, når spørsmål og bivirkninger ofte dukker opp. Tjenesten, som heter Medisinstart, består av to samtaler med farmasøyt etter oppstart av nytt legemiddel. Foreløpig gjelder Medisinstart bare for pasienter som starter opp med et legemiddel mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller som virker blodfortynnende.

– Så langt har apotekene gjennomført 12 000 slike samtaler og apotekene melder om at pasientene som mottar tjenesten er svært fornøyde. Vi vet det er flere pasientgrupper som kunne hatt nytte av Medisinstart, og apotekene ønsker å utvide tjenesten til også å hjelpe pasienter som skal starte med et nytt legemiddel for diabetes type 2. Denne forskningsartikkelen støtter opp om at dette er en pasientgruppe som vi kunne ha hjulpet med å nå sine behandlingsmål og dermed trolig få færre komplikasjoner. Vi vil diskutere dette med Diabetesforbundet og helsemyndighetene, og håper at vi i løpet av 2020 kan tilby Medisinstart også for pasienter som skal begynne med et nytt legemiddel for diabetes type 2, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring