Gå til innholdet
Forskning

Ny forskning: Lærer rett teknikk på apoteket

Astma- og kolspasienter har siden 2016 fått tilbud om veiledning i inhalasjonsteknikk i apotek. En ny norsk forskningsstudie dokumenterer nå at opplæringen har effekt – også etter tre måneder.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
24. august 2018

Etter tre måneder var det ca. 8 av 10 som fortsatt viste de kritiske trinnene riktig. Her viser tjenestefarmasøyt Shirley, ved Vitusapoteket Storo frem ulike inhalatorer.

Etter tre måneder var det ca. 8 av 10 som fortsatt viste de kritiske trinnene riktig. Her viser tjenestefarmasøyt Shirley, ved Vitusapoteket Storo frem ulike inhalatorer.

Eva Cecilie Skreiberg

Vis Skjul bildetekst

I perioden september 2016 til mars 2017 deltok farmasøyter i 42 norske apotek i en forskningsstudie for å vurdere effekten av inhalasjonsveiledning. Resultatene fra studien viser at pasientens inhalasjonsteknikk forbedres betydelig etter veiledning i apotek. Det gjelder for både nye og erfarne brukere.

Da farmasøytene i apoteket ba pasienten vise teknikken sin var det bare 3 av 10 som hadde alle kritiske trinn i inhalasjonsprosessen riktig. Etter veiledningen i apoteket gjorde nær 9 av 10 pasienter alle de kritiske trinnene riktig.

– Formålet med studien var å se på om inhalasjonsteknikken til astma- og kolspasienter ble bedre med veiledning, samt vurdere pasienters og farmasøyters oppfatninger av tjenesten. At veiledningen som farmasøytene har gitt har bidratt til at færre gjør feil, også tre måneder etter gjennomført veiledning, er svært positivt, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Etter tre måneder kom pasientene tilbake. Resultatene viser at veiledningen har langvarig effekt fordi teknikken hos disse har holdt seg godt. Etter tre måneder var det ca. 8 av 10 som fortsatt viste de kritiske trinnene riktig.

­­­– I tillegg viser studien at apotek er godt egnet til å tilby tjenesten, og at det lar seg gjøre å gjennomføre veiledningen i tillegg til de andre arbeidsoppgavene i apoteket, sier Faksvåg.

Publisert i anerkjent tidsskrift
Myndighetene satte som krav at tjenesten skulle evalueres og dokumenteres da det ble bevilget penger til inhalasjonsveiledning. Nå er studien publisert i «Patient Education and Counseling», et anerkjent internasjonalt tidsskrift for forskere som jobber med pasientopplæring og kommunikasjon med pasienter.

Forfatter og utviklingsfarmasøyt, Karine Wabø Ruud i Apokus, apotekenes kompetanse – og utviklingssenter, forteller at tidligere studier kun har fokusert på avgrensete geografiske områder eller færre inhalatorer. Denne studien er unik ved at den er landsdekkende og omfatter alle type inhalatorer som astma og kolspasienter bruker. Hun trekker frem et spesielt funn:

- Tidligere har man sett at pasienter overvurderer sin egen teknikk og ofte gjør feil til tross for at de selv tror de har riktig teknikk. I denne studien så vi at etter gjennomført Inhalasjonsveiledning samsvarte pasientens oppfatning om egen teknikk i stor grad med farmasøytens vurdering. En av grunnene til at pasientene hadde bedre innsikt når det gjaldt egen teknikk kan være at de gjennom inhalasjonsveiledning har blitt mer bevisste på hva som kreves for en riktig teknikk. Dette kan også være en av grunnene til at flere opprettholdt riktig teknikk etter tre måneder, forteller Wabø Ruud.


De viktigste resultatene*:

  • Pasientens inhalasjonsteknikk kan forbedres betydelig ved bruk av inhalasjonsveiledning.
  • Både nye og erfarne brukere av inhalatorer drar nytte av tjenesten.
  • Pasientene viser riktig inhalasjonsteknikk også etter tre måneder.
  • Apotek er godt egnet til å tilby tjenesten.
  • Farmasøytene kan gi veiledning innenfor normal arbeidstid i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver.

*Ved bruk av resultater hentet fra studien skal denne kilden oppgis: K.W.Ruud, et al., Evalution of a structured pharmacist-led inhalation technique assessment service for patients with asthma and COPD i Norwegian pharmacies, Patient Educ Couns (2018).  https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.05.018


Fakta om studien:

  • Data ble samlet inn av farmasøyter som deltok i studien innenfor normal arbeidstid.
  • 42 apotek deltok i studien. 12 fra hver av kjedene (Apotek1, Boots og Vitusapotek, 5 sykehusapotek og 1 frittstående apotek.
  • Studien ble gjennomført i perioden september 2016 – mars 2017.
  • 488 inhalasjonsveiledninger ble gjennomført med 405 pasienter.

Pasientene demonstrerte sin inhalasjonsteknikk til farmasøytene før og etter veiledning. Pasientene brukte sin egen inhalator for å demonstrere inhalasjonsteknikken, enten ved å inhalere en dose av legemidlet eller simulere bruken. TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring