Gå til innholdet

Apotekforeningen

Forskning

Universitetet i Oslo prøver ut apotektjeneste for gravide

En ny studie skal undersøke om samtaler med farmasøyt i apotek fører til riktigere legemiddelbruk og bedre håndtering av svangerskapsrelaterte plager blant gravide.


Vendil Åse
12. februar 2018

Safestart-studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie blant 1200 gravide kvinner i Norge som Universitetet i Oslo gjennomfører, her med Elin Ngo og Bich Thuy Truong.

Safestart-studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie blant 1200 gravide kvinner i Norge som Universitetet i Oslo gjennomfører, her med Elin Ngo og Bich Thuy Truong.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

– Vi i Safestart-studien skal undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i svangerskapet kan bidra til bedre forståelse og dermed behandling av svangerskapsrelaterte plager. Vi skal også se om det er mulig å redusere det høye sykefraværet og øke livskvaliteten til gravide kvinner, sier stipendiat Bich Thuy Truong ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo.

Safestart-studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie blant 1200 gravide kvinner i Norge. Studien ledes av professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og er et samarbeidsprosjekt med blant annet Apotekforeningen. Rekrutteringen av gravide startet 5. februar.

Gravide har mange spørsmål tidlig i svangerskapet
Inntil 8 av 10 gravide bruker legemidler og mange har et stort behov for informasjon når det gjelder trygg og riktig legemiddelbehandling i svangerskapet. 40 prosent av de gravide henvender seg allerede til apotek med spørsmål om legemidler, viser en tidligere studie ved Universitetet i Oslo.

– Den første svangerskapskontrollen er mellom uke 8 og 12 av svangerskapet. Gravide har et informasjonsbehov før det. En forstudie vi gjorde viste at kvinnene bekymrer seg mer enn nødvendig. Og det er mange som tyr til informasjon de finner frem til på nettet. Det er ikke alltid det er riktige råd der, sier stipendiat Truong.

– Apoteket er ofte det første stedet gravide oppsøker. De skal blant annet ha folsyre og vitaminer, og mange spør om bruk av legemidler under graviditeten, sier Elin Ngo, masterstudent ved Universitetet i Oslo.

En tidligere studie ved Universitetet i Oslo viste at over 70 prosent av legemiddelrelaterte problemer blant kvinner på føde- og barselavdeling ble løst av at farmasøyten informerte, eller ved å trygge kvinnen om hennes eget legemiddelbruk. Studien viste også at de fleste legemiddelrelaterte problemer kunne antagelig ha blitt forhindret ved å tilby gravide en legemiddelsamtale tidlig i svangerskapet.

Kan hjelpe kvinnene med svangerskapskvalme
I Norge er sykefravær blant gravide høyt. Kvalme er en av årsakene til sykefraværet.

– Kvalme oppstår som regel lenge før første svangerskapskontroll. Her kan farmasøyter i apoteket gi kvinnene tips om egenomsorg, som for eksempel å drikke mye væske, ta hyppige måltider og unngå å spise sterk mat, som kan hjelpe mot milde kvalmesymptomer, sier Ngo.

Kvinner som har fått utskrevet kvalmestillende legemidler av legen har også ofte et informasjonsbehov.

– Det er vanlig å skrive «1 tablett ved behov» på resepten. Men hva betyr ved behov? Mange tar tabletten rett før de kaster opp. Gravide ønsker gjerne å bruke minst mulig legemidler under svangerskapet, og vi her kan vi bidra med å informere om at kvalmestillende bør tas forebyggende og helst jevnlig i perioder med kvalme og oppkast for å kunne gi effekt, sier Truong.

– Og Paracetamol mot for eksempel hodepine i korte perioder anses også som trygt å bruke av gravide, legger Ngo til.

15 minutters samtale med farmasøyt i apotek
Safestart-samtalen i apoteket har en tidsramme på inntil 15 minutter og foregår etter avtale på apotekets informasjonsrom. Det er også mulig å ha samtalene per telefon. Samtalen er lagt opp slik at det er kvinnens behov som styrer samtalen.

– Er hun kvalm, snakker vi om det. Er hun bekymret for eventuell legemiddelbruk, snakker vi om det. I samtalen prøver vi å skape en trygg ramme og utforsker det kvinnen er opptatt av. Siden dette er en studie, skal studiefarmasøyten fylle ut et skjema med hva kvinnen lurte på og hvilke råd farmasøyten ga.

Farmasøyter gir råd og veileder daglig i apotek. Trenger de gravide i tillegg en egen rådgivningstjeneste?

– Det er noe helt annet med en strukturert samtale der farmasøyten har satt av tid til å snakke med den gravide på et rolig sted. Det er gjerne tidlig i svangerskapet og de har ikke fortalt det til så mange ennå, så diskresjon er viktig, sier Ngo.

14 apotek spredt ut over hele landet og 16 studiefarmasøyter skal gjennomføre samtalene i apotek. De gravide blir randomisert til å motta en farmasøytsamtale i apotek (intervensjonsgruppen) eller følge vanlig, standard svangerskapsomsorg (kontrollgruppen).

– Vi håper selvsagt at resultatene av studien vil føre til at Safestart kan bli en offentlig finansiert tjeneste i apotek som inngår i svangerskapsomsorgen i Norge, sier Truong.
 
Les mer på studiesiden

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring