Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

Apotek i Australia er en viktig del av førstelinjen

I landet «down-under» sliter de som de fleste andre land med en aldrende befolkning, press på helsetjenesten og legemangel. Apotekene hjelper til med å nå myndighetenes helsemål.


Hilde Ariansen
30. oktober 2023

Det er bare å se til australske apotek og la seg inspirere, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

I Australia inngår myndighetene femårskontrakter med apotekbransjen der de blir enige om hvordan apotekene kan bidra til å oppnå myndighetenes helsemål. Apotek.no har besøkt TerryWhite Chemmart Southbank Pharmacy i Brisbane Australia.

Apoteker Satish Maganlal forteller at apotekenes tjenestetilbud har utviklet seg i tråd med behovene gjennom flere år. Det er etablert fora med representanter fra helsemyndighetene, undervisningsinstitusjoner og Pharmaceutical Society of Australia (PSA) som diskuterer og foreslår utvikling av tjenestene basert på helsepolitiske mål og behov.

– PSA representerer alle Australias 36 000 farmasøyter. Etablerte forskningsmiljøer bidrar i arbeidet for å dokumentere effekter og foreslå forbedringer kontinuerlig, slik at tjenestene som tilbys er evidensbaserte og bidrar til å løse de utfordringene man har, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I Australia er det bare farmasøyter som kan eie apotek, men de har en kjedetilknytning som blant annet gir dem tilgang på apoteksystem, kampanjer og markedsføring. Apotekene i Australia selger mange handelsvarer man ikke finnes i norske apotek.

– Det er nødvendig for å få hjulene til å gå rundt, på samme måte som i Norge. Men Australske apotek har også mange flere tjenester, som enten betales av pasientene, helseforsikringsselskapene eller myndighetene, sier Andresen. 

Mange viktige tjenester i apotek

Apoteket har to informasjonsrom i et ellers ganske lite apoteklokale. De blir hyppig brukt til en-til en rådgivning og vaksinasjon.

­– Myndighetene betaler for medisinsamtalene, ellers er det egenbetaling for de fleste av tjenestene. Helsesjekk-tjenestene blir ofte betalt av pasientens forsikringsselskap, ellers er det pasientene selv som betaler for disse, sier Andresen, og legger til:

– Med utredningen av fremtidens apotek som ble lagt frem i vinter, er det skuffende at det ikke ble foreslått flere konkrete tiltak som tar i bruk apotekenes kompetanse for å avlaste øvrig helsetjeneste. Her er det bare å se til australske apotek og la seg inspirere!

Her er eksempler på helsetjenester som apotekene i Australia har:

  • Vaksinasjon

Apotekene i Australia kan administrere alle typer vaksiner og vaksinerer personer ned til 2 år. Farmasøytene kan rekvirere vaksinene, så det er ikke behov for resept fra lege. Pasientene betaler vaksinene selv, bortsett fra Covid-19, som refunderes av myndighetene.

  • Diabetesoppfølging

Apotekene følger opp diabetespasienter. De veileder pasientene i forståelse og bruk av medisiner som brukes i diabetesbehandling, og hjelper dem med å endre kosthold og livsstil.

  • Vektreduksjon

Apotekene gir råd og veiledning i bruk av produkter som brukes for vektreduksjon og har programmer for å hjelpe pasientene med å gå ned i vekt, inkludert trenings- og kostholdsråd.

  • Helsesjekk

Apotekene måler blodtrykk, kolesterol, blodsukker, vekt, midjemål og BMI for å hjelpe pasienter med å endre livsstil for å forbedre helsen.

  • Sykefraværsattest

Pasientene kan komme i apoteket for å få sykefraværsattest for inntil to dager. Attesten baserer seg på samtale med farmasøyt i apoteket. Ved behov vil farmasøyten henvise til lege.

  • Medisinsamtale

Apotekfarmasøytene gjør gjennomganger av medisinene som pasienten har fått forskrevet av lege for å forstå hvordan de ulike medisinene virker og hvorfor de skal brukes, samt hvordan de brukes og oppbevares.

  • Hjemmebasert medisinsamtale

Pasientens fastlege kan be farmasøyten om å gjøre hjemmebesøk hos pasienten for å gå igjennom medisinene pasienten bruker. Farmasøyten gir sine eventuelle anbefalinger om endringer i medisinering til fastlegen.

  • Utlevering av legemidler etter vurdering fra farmasøyt (Pharmacist-only)

For å gjøre enkelte reseptpliktige legemidler mer tilgjengelig, har farmasøyter mulighet til å utlevere enkelte reseptpliktige legemidler basert på en klinisk vurdering i henhold til en nasjonal behandlingsprotokoll. Dette gjelder blant annet øyedråper for øyeinfeksjon og legemidler mot urinveisinfeksjon. I slike tilfeller blir utleveringen registrert på pasientens navn i et nasjonalt register som er tilgjengelig for andre apotek. På denne måten har man kontroll på slikt salg.

  • Fornyelse av resept

Farmasøyter kan fornye en resept inntil en gang per år. Det er også mulig å gjøre nødekspedisjon av inntil tre tabletter.

 

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring