Gå til innholdet
Fra utlandet

Europarådet med anbefaling til alle land: Bruk farmasøyter til mer

Feil legemiddelbruk er et så utstrakt problem, at Europarådet har publisert en resolusjon der de anbefaler å bruke mer farmasøytisk kompetanse i alle ledd i helsetjenesten.


Vendil Åse
30. november 2020

Europarådet ga i mars i år ut en resolusjon om implementering av farmasøytisk omsorg i helsetjenesten. Farmasøytisk omsorg handler om å hjelpe pasienter med å få best mulig utbytte av legemidlene de tar. Resolusjonen ble presentert på et webinar med deltagere fra hele Europa i forrige uke.

Feil legemiddelbruk er den vanligste feilen i helsetjenesten
Riktig bruk av legemidler er med på å sikre bedre helse og økt livskvalitet. Samtidig viser forskning at feil bruk av legemidler er den vanligste feilen i helsevesenet.

På seminaret «Resolution on the implementation of pharmaceutical care» forklarte blant annet Dr. Martin C Henman fra Trinity College i Dublin hvorfor farmasøytisk omsorg er bra både for pasienten og helsetjenesten. Problemer med legemidler er de mange prosessene som fungerer dårlig, sa han. Han eksemplifiserte dette med at det ofte velges uhensiktsmessig legemiddel i utgangspunktet, at pasientene bruker legemidlet feil, at overvåkning av effekten av legemidlet er fraværende eller mangelfull og at det blir forsinket intensivering av behandling der det er viktig.

– Farmasøyter bør snakke med pasientene for å identifisere problemene. Det er pasientene, og ikke helsearbeiderne, som bestemmer hvordan og når de bruker legemidlene sine. Og farmasøyter må samarbeide med forskrivere og andre helseprofesjoner, for å sikre at behandlingen er koordinert, trygg og at kontinuiteten i behandlingen opprettholdes, sa Henman.

Han trakk fram følgende eksempler på tjenester som skjer i apotek i dag, som alle land bør implementere:

Fra primærapotek:
- Medisinstart
-Inhalasjonsveiledning
-Reseptfritt med veiledning

Fra sykehusapotek:
- Legemiddelavstemming
- Utskrivningssamtaler med farmasøyt
- Riktig bruk av antibiotika

Henman mente at for mange pasienter kan apotek være en viktig kontaktarena for helsetjenesten. Apotekansatte i kontakt med pasienter som ellers ikke hadde oppsøkt øvrig helsetjeneste. Gjennom ulike tjenester og screening kan farmasøyter kan henvise pasienter til rette instanser hvis de avdekker ulike forhold som bør følges opp.

Norge i ilden i desember
På seminaret fortalte blant annet Danmark om hvordan de har arbeidet for å få på plass farmasøytiske tjenester. 15. desember skal fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen presentere de norske tjenestene Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og vaksinering på et møte i den nordiske arbeidsgruppen for erfaringsutveksling og informasjonsdeling på legemiddelområdet (WGEMA). Gruppen svarer til Nordisk ministerråd. Et av temaene for møtet er helsetjenester i apotek.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring