Gå til innholdet
Fra utlandet

Farmasøyter uten klinikk i Moria

Moria flyktningleir i Lesvos brant i forrige uke ned og i brannen forsvant også Kitrinos Healthcare klinikk. I tillegg til å miste alt, ble det også en brå stopp i helsetilbudet.


Vendil Åse
14. september 2020

Farmasøyter uten grenser (FUG) samarbeider med klinikken i Moria som nå har brent ned. De har rekruttert flere norske farmasøyter.

Farmasøyter uten grenser (FUG) samarbeider med klinikken i Moria som nå har brent ned. De har rekruttert flere norske farmasøyter.

Privat

Vis Skjul bildetekst

– Klinikken ble ofte sett på som ryggraden for helsehjelpen i flyktningleiren. Gratis sårpleie, gratis legekonsultasjoner og gratis medisiner til kroniske pasienter var noe av tjenestene på klinikken, sier Awfa Al-Shamkawy.

Farmasøyter uten grenser (FUG) samarbeider med klinikken og har rekruttert flere norske farmasøyter. Fra januar til mars i år jobbet syv norske farmasøyter ved klinikken. Al-Shamkawy var den første fra FUG som reiste ned til Moria og Kitrinos Healthcare klinikk. Hun er til daglig apoteker ved Boots apotek Stjørdal.

Skal bygge opp klinikken igjen
– De enkle fasilitetene flyktningene hadde er nå tapt i brannen, som tøyteltene, de elendige toalettene, de alt for få dusjkabinettene, matdistribusjonene med flere hundre meters lange køer.Det lille helsetilbudet som eksisterte i leiren er nå borte. I tillegg er det flere påviste covid-19 tilfeller og ingen rom for smittevernstiltak, sier apoteker Al-Shamkawy.

Farmasøyter uten grenser har i de siste dagene fulgt nøye med, vært i kontakt med klinikken og kartlagt hvilke muligheter som finnes.  

– Nå trenger vi hjelp til å bygge opp klinikken igjen, og kjøpe inn legemidler og forbruksmateriell. Ta kontakt med Farmasøyter uten grenser hvis du ønsker å bidra, sier hun.

– Meget enkle forhold
Awfa Al-Shamkawy var i Lesvos i 14 dager i januar. Hun var en del av et internasjonalt team bestående av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og psykologer.

– Vi jobbet under meget enkle forhold. Teamet hadde likevel et felles ønske om å gjøre det beste ut av situasjonen, og det var god stemning blant de frivillige, sier hun.

Dagene på klinikken var travle. Klinikken kunne hjelpe opp til 300 pasienter i løpet av en dag. På klinikken hjalp de pasienter som for eksempel trengte sårpleie eller hjelp til behandling av skabb, men også kroniske pasienter og kreftpasienter kom for å få hjelp.

– Alle konsultasjoner og medisiner som klinikken leverte ut var gratis. Jeg husker jeg var så sliten på slutten av dagen, men likevel sliten på en god måte. Det føltes godt å kunne hjelpe sårbare mennesker, sier hun.

God bruk for norsk apotekerfaring
Al-Shamkawy mener kompetansen man innehar som norsk farmasøyt var til god hjelp, også i Moria. For eksempel da de skulle etablere apoteksystemet i klinikken og finne praktiske løsninger for å lette utlevering av legemidler til blant annet kroniske pasienter.

– Utleveringen av legemidler til kroniske pasienter ble for eksempel vanligvis gjort på søndager. Da fikk farmasøyten et bord og tok imot pasientene en etter en. Vi fikk levert ut legemidlene og det ble gitt informasjon ved hjelp av tolk, sier hun.

Andre oppgaver var å sørge for at apoteket hadde de varene de trengte i hverdagen. Farmasøytene hadde også ansvaret for å flytte medisiner fra lageret utenfor leiren, og for å bestille varer fra det lokale apoteket i Lesvos.

Apoteker Awfa Al-Shamkawy (til høyre) på jobb på Boots Apotek Stjørdal.

Boots apotek Stjørdal


TILBAKE

Relaterte artikler



Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring