Gå til innholdet
Fra utlandet

Norsk inhalasjonsveiledning på agendaen under internasjonal farmasikongress

Mandag 23. september fortalte Per Kristian Faksvåg om inhalasjonsveiledning på den internasjonale farmasikongressen FIP 2019. – Vær tålmodig og arbeid målrettet, var noen av rådene han hadde til andre som også ønsker en lignende tjeneste i landet sitt.


23. september 2019

Norge er en suksesshistorie i internasjonal sammenheng. 99,8 prosent av apotekene har implementert tjenesten, som ble innført i 2016.

Norge er en suksesshistorie i internasjonal sammenheng. 99,8 prosent av apotekene har implementert tjenesten, som ble innført i 2016.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

På seksjonen om luftforurensning og respiratorisk helse var Norge, sammen med Portugal og Tyrkia, trukket fram som gode eksempler på hva primærapotek gjør. Tilhørerne var blant annet opptatt av hvordan de tre landene hadde jobbet for å få innført inhalasjonsveiledning i apotek.

- Apotekforeningen har i lang tid jobbet med myndighetene for å få finansiering for apotektjenester som forbedrer pasientbehandlingen, sa fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen, og la til at for å få til offentlige finansierte tjenester trenger man mye tålmodighet og dokumentasjon.

Inhalasjonsveiledning er et eksempel på at pasientene skal få det beste ut av medisinene sine. Når det viser seg at 7 av 10 pasienter ikke bruker sin inhalator riktig, er det ikke et spørsmål om hva tjenestene vil koste, men hva samfunnet kan spare og pasientene oppnå, sa han blant annet.

Norge er en suksesshistorie i internasjonal sammenheng. 99,8 prosent av apotekene har innført tjenesten, som ble startet opp i 2016. Pr dags dato har norske farmasøyter utført nær 200.000 inhalasjonsveiledninger. Til sammenligning har apotek i Tyrkia, et land med over 80 millioner innbyggere, til nå gitt 7 459 pasienter veiledning i riktig inhalasjonsteknikk.

- Et viktig element for å oppnå en god implementering av en ny tjeneste er å sikre god ledelse og involvering. Apotekforeningen oppnevnte en styringsgruppe med medlemmer fra de tre store apotekkjedene, samt representanter fra sykehusapotek og uavhengige apotek, for å sikre eierskap, sa han.

-  Men til slutt avhenger det hele av den enkelte farmasøyt - deres kunnskap, ferdigheter, engasjement og entusiasme for å gjennomføre tjenesten. Der har Norge lykkes, sa han. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring