Gå til innholdet
Fra utlandet

Regjeringen i Danmark ønsker at farmasøyter skal fornye resepter

Danmarks Apotekerforening støtter helseministerens forslag om at autoriserte behandlerfarmasøyter på apoteket i en del tilfeller kan fornye resepter og bestille multidose på vegne av pasienter.


Vendil Åse
3. september 2018

Danmarks Apotekerforening er svært positive til at regjeringen ønsker å benytte den kompetansen som finnes i de ulike delene av helsetjenesten, herunder de legemiddelfaglige og farmasøytiske kompetente farmasøytene på apotek. (Shutterstock)

Danmarks Apotekerforening er svært positive til at regjeringen ønsker å benytte den kompetansen som finnes i de ulike delene av helsetjenesten, herunder de legemiddelfaglige og farmasøytiske kompetente farmasøytene på apotek. (Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Forslaget går ut på at autoriserte behandlerfarmasøyter kan fornye resepter til pasienter som er i et stabilt behandlingsopplegg der legen tidligere har ordinert en behandling. I tillegg mener helseministeren at behandlerfarmasøyter skal kunne bestille multidose til personer som er i stabil behandling.
 
«
Danmarks Apotekerforening er veldig positive til at regjeringen med dette lovforslaget bedre benytter den kompetansen som finnes i de ulike delene av helsetjenesten, herunder de legemiddelfaglige og farmasøytiske kompetente farmasøytene på apotek.
 
Dette vil heve kvaliteten i legemiddelbehandlingen, og samtidig gjøre det enklere for pasientene. Lovforslaget fra regjeringen støtter opp om målet om bedre sammenheng i behandlingen på tvers av helsetjenesten og nærhet i behandlingen til det beste for innbyggerne.
 
De nødvendige forutsetninger for å få til dette er etableringen av det Fælles MedicinKort (FMK). FMK sikrer at både leger, sykehus, den kommunale pleiesektoren og apotekene arbeider og treffer beslutninger ut i fra det samme oppdaterte informasjonsgrunnlaget om pasientenes legemiddelbehandling og resepter», skriver Danmarks Apotekerforening.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring