Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

Vi har mye å lære fra andre land

Erfaringer fra andre vestlige land viser at apotekene kan bidra sterkt til å gi befolkningen bedre helsetilbud og sikre bærekraftige helsetjenester.


Hanne Andresen og Hilde Ariansen
9. oktober 2023

Artikkelforfatterne opplever at i mange andre land har myndighetene gitt apotekene en annen rolle og nye oppgaver for å bidra til å oppnå helsemål

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

I slutten av september deltok vi på den årlige FIP-kongressen, som i år var lagt til Brisbane i Australia. Det var både inspirerende og lærerikt. Det er mye å hente på internasjonal kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Apotekenes rolle i endring

Et alvorlig bakteppe for konferansen var de enorme helseutfordringene alle land står overfor, med en sterkt aldrende befolkning, økende legemiddelbruk og færre helsepersonell pr pasient.

Temaet for konferansen var farmasøyters rolle i helsetjenesten og hvordan hovedoppgavene for farmasøyter endres fra legemiddelforsyning og distribusjon av legemidler med høy kvalitet, til rollen som leverandør av farmasøytisk omsorg og tjenester for å sikre riktig og effektiv legemiddelbruk.

Apotekene bidrar til å nå FN’s bærekraftsmål

Den globale apotek- og farmasøytorganisasjonen FIP som arrangerer kongressen, har med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og WHOs vurdering av de globale helseutfordringene, definert utviklingsmål for apotek som skal bidra til å skape en bedre og mer bærekraftig helsetjeneste.  På kongressen ble det presentert mange eksempler fra land der myndighetene har gitt apotekene en annen rolle og nye oppgaver for å bidra til å oppnå helsemål.

Nye tjenester i apotek avlaster øvrig helsetjeneste

Apotekenes rolle innen vaksinasjon var et stort tema, og vi registrerer med stor interesse hvordan stadig flere land velger å gi apotekfarmasøyter rekvireringsrett på mange vaksiner og involvere dem i nasjonale vaksinasjonsprogrammer. Det er også store variasjoner i hvordan landene tar i bruk apotek og etablerer ulike helsetjenester for å forebygge sykdom og sikre riktig legemiddelbruk. I flere land der det er stor mangel på leger, er også farmasøyter gitt forskrivningsrett for flere legemidler. Ulike reseptpliktige legemidler kan utleveres direkte fra apotek, og definerte resepter kan fornyes etter standardiserte modeller.

Apotek deltar i kampen mot antibiotikaresistens

Tiltak for å bidra til reduksjon av resistens mot antibiotika var også på agendaen på årets kongress. Utvikling av resistens er en av de største globale helseutfordringene, og er noe FIP engasjerer seg sterkt i. Det er etablert tett samarbeid både med WHO og FN. Apotek kan og bør ha en viktig rolle i kampen mot antibiotikaresistens, blant annet ved å bidra til økt vaksinasjonsgrad i befolkningen.

I Norge har Apotekforeningen i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) nylig utarbeidet en bransjestandard for rådgivning ved ekspedisjon av antibiotikaresepter. Dette presenterte vi i en poster på FIP-kongressen.

Fremtidens apotek i Norge

Når apotekene en sjelden gang er på myndighetenes agenda her i Norge, er de i liten grad opptatt av hvordan kompetansen i apotek kan brukes, gitt utfordringene med å skape en bærekraftig helsetjeneste. Vi skulle ønske norske helsemyndigheter hadde tatt turen «down-under». Der kunne de latt seg inspirere av tjenester i apotek som øker vaksinasjonsgraden, reduserer sykehusinnleggelser, fører til bedre behandlingseffekt, øker tilgangen til reseptpliktige legemidler og reduserer presset på øvrig helsetjeneste. Ikke minst har vi mye å lære av hvordan andre land i tett samarbeid mellom myndigheter og representanter fra apotek utvikler tjenestetilbudet i apotekene.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring