Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Økt bruk av digitale helsetjenester under pandemien

Koronapandemien har ført til et digitalt taktskifte, viser en rapport fra Direktoratet for e-helse. 86 prosent flere apotekkunder sjekket sin reseptliste digitalt i 2020 enn i 2019.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
19. mai 2021

I 2020 benyttet rekordmange nordmenn seg av digitale helsetjenester. Det ble blant annet gjort over 1 million oppslag av reseptliste via nettapotek.

I 2020 benyttet rekordmange nordmenn seg av digitale helsetjenester. Det ble blant annet gjort over 1 million oppslag av reseptliste via nettapotek.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Ifølge Utviklingstrekkrapporten 2021 har koronapandemien ført til enorm vekst i både tilbud og bruk av digitale helsetjenester og selvbetjeningsløsninger. Tett samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og privat næringsliv har gitt nye e-helseløsninger på rekordtid.

– Utviklingstrekkrapporten er en god og lettlest beskrivelse og oppsummering av utviklingen innen e-helseområdet. Den gir en nyttig framstilling av nøkkeltall, sammenstilt kunnskap og erfaring i faglige spørsmål, sier direktør for e-helse i Apotekforeningen, Anne-Lise Härter.

Härter trekker særlig frem rapportens kapittel om nye teknikker for analyse av helsedata. Ifølge rapporten er tilgang til, og analyse av data, nøkkelen til innovasjon og bedre helsetjenester. Analyseteknikker som kunstig intelligens og maskinlæring en forutsetning for å utnytte potensialet som ligger i dataene fullt ut, nevnes det i rapporten.

Direktoratet for e-helse mener at distribuert tilgang- og maskinlæring er en lovende tilnærming som kan bidra til bedre forskning, beslutningsstøtte og kunnskap om sykdommer.

Digitale konsultasjoner
E-konsultasjon ble periodevis i 2020 mer brukt enn vanlige konsultasjoner, selv om kun en liten andel leger hadde tatt dette i bruk før koronapandemien. Myndighetene har tatt flere viktige grep for å redusere hindrene for e-konsultasjon, blant annet ved å gjøre e-konsultasjon økonomisk likestilt med fysisk konsultasjon, står det i rapporten.

– Apotektjenesten Medisinstart har oftere blitt gjennomført over telefon som følge av koronapandemien det siste året. Det har fungert godt. I fremtiden kan det hende at flere slike tjenester vil kunne tilbys digitalt, sier direktøren for e-helse.  

I mars 2020 ble det gitt en egen takst for e-konsultasjon hos fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger.  I denne perioden så man et midlertidig byks for e-konsultasjoner hos disse gruppene, men bruken gikk tilbake til fysiske konsultasjoner da det ble åpnet for fysisk oppmøte igjen. I tillegg har både psykologer og poliklinikker på sykehus hatt en betydelig økning i bruk av e-konsultasjoner.

Rekordoppslag i nettapotek
Ifølge rapporten viser undersøkelser som er gjennomført i befolkningen at de er positive til å prøve ut digitale helsetjenester. Det viser seg i aktiviteten på Helsenorge.no, den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Den er nesten doblet fra 2019. I løpet av 2020 hadde nettstedet over 40 millioner innlogginger.

– Helsenorge.no er en svært viktig informasjons- og tjenesteportal for innbyggerne. Å kunne innhente informasjon om legemidlene sine og sjekke vaksinestatus selv vil også kunne avlaste de ansatte i apotek, sier Härter.

Oppslag fra nettapotek på «Vis min reseptliste» viser 600 000 oppslag i 2019 og 1 141 000 oppslag i 2020, en økning på 86 prosent. Andelen som har benyttet digitale helsetjenester en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene har økt fra 29 % i 2019 til 44 % i 2020.  


Hovedfunn fra rapporten:

  • Helse- og omsorgstjenesten har tatt i bruk både ny og eksisterende teknologi i et høyere tempo enn tidligere.
  • Digital hjemmeoppfølging, nettbasert behandling og hjemmesykehus er trender som får stadig økende oppmerksomhet.
  • Interessen for dataene som samles inn fra smartklokker, apper, sensorer og lignende øker.
  • Tilgang til, og analyse av data, er nøkkelen til innovasjon og bedre helsetjenester.
  • Bruk av teknologi krever digital kompetanse, både hos innbyggeren og helsepersonell

E-konsultasjon: E-konsultasjon er en digital konsultasjon mellom behandler og pasient uten fysisk oppmøte. E-konsultasjon kan foregå i ulike formater som video, skjema, chat eller telefon. Dialogen kan være i sanntid (for eksempel video) eller på ulike tidspunkt som ved chat eller skjema. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring