Gå til innholdet
2017 på apotek.no

Ti på topp nyheter i 2017

«Hver tiende resept krever ekstra tiltak i apoteket» topper listen over saker med flest klikk i fjor med over 5000 unike sidevisninger. Deretter følger Capgemini som ble tildelt kontrakt om å utvikle apotekenes nye bransjesystem og «Flying start for flyplassapotek​». Her er fjortårets ti på topp nyheter. 

1. Hver tiende resept krever ekstra tiltak i apoteket
Hvorfor tar det tid å ekspedere en helt vanlig resept? Hva gjør dere egentlig bak disken i apoteket? Man hører ofte spørsmålene fra folk som har måttet vente noen minutter med kølapp på apoteket.


 

2. Capgemini tildeles kontrakt om å utvikle apotekenes nye bransjesystem
Apotekforeningens styre har i dag vedtatt at kontrakten om utvikling av nytt bransjesystem for apotekene tildeles Capgemini Norge AS.


 

3. Flying start for flyplassapotek​
Etterspørselen etter et flyplassapotek på Gardermoen har vært stor. Nå har flyplassen fått sitt eget apotek – og både reisende og ansatte ser ut til å være fornøyde.


 

4. Farmasøytutlevering har kommet et viktig skritt nærmere​
Legemiddelverket foreslår at det innføres en ny ordning med farmasøytutlevering, der flere legemidler kan bli reseptfrie. Apotekenes oppfølgingsansvar bør forskriftstestes.

5. – LAR-pasienter har tillit til oss
I overkant av 3600 personer får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på norske apotek hvert år. Boots apotek Tøyen er trolig det apoteket med flest LAR-pasienter.


 

 6.  Staten lager trøbbel for minstepensjonistene
Minstepensjonister får automatisk frikort på blåreseptmedisin. Men for å slippe å betale egenandelen, må apoteket kunne få bekreftet at kunden faktisk er minstepensjonist. Det er ikke alltid så enkelt.


 

7. Flyttet til Norge for å jobbe som farmasøyt
Stadig flere utenlandske farmasøyter søker seg til Norge. Ana Rita Pinto fra Portugal tok med seg kjæresten og flyttet til Ålesund for å jobbe som farmasøyt. Hun ble overveldet av hvordan apoteket tok henne imot.


 

8. – Medisinstart blir vedtatt av Stortinget
Stortingets helse- og omsorgskomite vil innføre oppstartsveiledning som en tjeneste i apotekene, og mener at pasientene selv må kunne be om å få denne tjenesten i apoteket.


 

9. Regjeringen gir enklere tilgang til flere reseptfrie legemidler
Fra nyttår kan publikum få kjøpt flere reseptfrie legemidler på apoteket, og samtidig få utvidet informasjon fra helsepersonell på apoteket.


 

10. LAR-pasienter skal få standardisert oppfølging i apotek
Fra 1. juni blir utlevering av LAR-legemidler i apotek en standardisert tjeneste med offentlige takster.
– Dette er viktig for å sikre et likt tilbud i hele landet. Vi tror også at dette kan gi flere LAR-brukere muligheten til å få legemidlene sine utlevert i apotek, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.


 

Dette leste vi i 2016

To saker om medisinbytte i apotek var mest lest på apotek.no i 2016. I tillegg var en apoteker fra Bagdad veldig populær. Her får dere en oversikt over hva dere var mest opptatt av i fjor. 

 

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring