Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekene finner gode løsninger i de aller fleste mangelsituasjonene

Nylig ble rapporten «Riktige legemidler til rett pris» lagt frem. Et av temaene er legemiddelmangel og om trinnprissystemet forårsaker mangelsituasjoner. Apotekene opplever fortsatt legemiddelmangel, men bare i fem prosent av tilfellene finnes det ikke et likeverdig alternativ tilgjengelig.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
22. mars 2021

De rapporterte tiltakene er kategorisert innenfor tre alvorlighetsgrader. I 6 % av tilfellene var ikke tiltak nødvendig, og i 76 % var likeverdig alternativ tilgjengelig. Kun i 5 % var det ingen likeverdige alternativer. e

De rapporterte tiltakene er kategorisert innenfor tre alvorlighetsgrader. I 6 % av tilfellene var ikke tiltak nødvendig, og i 76 % var likeverdig alternativ tilgjengelig. Kun i 5 % var det ingen likeverdige alternativer..

Illustrasjon fra Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Hovedfunnene i rapporten[1] viser at trinnprissystemet ikke forårsaker mangelsituasjoner og at omfanget av legemiddelmangel er relativt begrenset. De viser til Apotekforeningens kartlegging der ca. en prosent av pasientene opplevde å verken få legemiddelet som var forskrevet, eller et godt alternativ.

Legemiddelverkets mangelliste med stadig flere meldinger om mangelsituasjoner nevnes også. Utredningen er tydelige på at økningen i mangelsituasjoner blant annet skyldes strengere krav til innrapportering, og at de rapporterte mangelsituasjonene i snitt bare varer i to måneder.

Opplever legemiddelmangel daglig
En som opplever og håndterer legemiddelmangel daglig er Anders Rasmushaugen, apoteker ved Vitusapotek Lier. Han har funnet en god arbeidsmetode for å redusere konsekvensene.

– Vi arbeider hyppig og nøyaktig ut fra listene som Legemiddelverket sender ut. Vi har også andre interne lister og en felles gruppe på Messenger der vi utveksler informasjon, sier Rasmushaugen.

Apotekeren bruker alle tilgjengelige verktøy og bestiller ukentlig fra andre leverandører; andre pakningsstørrelser, andre styrker, andre generika eller utenlandske preparater etter tillatelse fra Legemiddelverket. Han forhører seg også med andre lokale apotek.

– Akkurat nå venter jeg faktisk på en sjåfør som skal levere varer fra Vitusapotek Åssiden til meg her på Lier. Slik løser vi en situasjon for en kunde, forteller han.

Les også: Legemiddelmangel skal håndteres likt i alle apotek

Må våge å forklare situasjonen for kunden
Rasmushaugen forteller at han og de andre apotekansatte ofte finner en løsning for kundene, men at noen blir bekymret for at de ikke skal få tak i medisinene sine.

– Som regel klarer vi å forklare situasjonen for kundene og slik sett dempe eventuell bekymring, men det er ingen tvil om at pasientene er bekymret, gjerne basert på hva de har opplevd tidligere av tilbakemeldinger og mangelsituasjoner, sier Rasmushaugen.

Han kommer med en liten oppfordring til andre apotek som opplever legemiddelmangel:

– Vi på apoteket må våge å forklare mangelsituasjonen bedre for kundene, lage ventelister og sørge for at vi kan skaffe varer. Mye bekymring bunner nok i at kundene ikke har fått god nok veiledning tidligere, sier Rasmushaugen.

Les også:  1 av 3 pasienter er bekymret for legemiddelmangel

Tre kategorier av tiltak
I rapporten som ble lagt frem er tiltakene kategorisert innenfor tre alvorlighetsgrader. I seks prosent av tilfellene var ikke tiltak nødvendig, og i 76 prosent var likeverdig alternativ tilgjengelig. Kun i 5 prosent av de innrapporterte mangeltilfellene oppgis det at ingen likeverdige alternativer er tilgjengelige.

Tabellen under er en forenklet versjon av tabellen i rapporten og viser legemiddelmangel i 2019 inndelt etter alvorlighetskategori.  

Kategori

Antall tilfeller

Prosent tilfeller

Tiltak ikke nødvendig

65

6 %

Likeverdige alternativer tilgjengelig

763

76 %

Likeverdige alternativer ikke tilgjengelig

47

5 %

Tiltak ikke oppgitt

133

13 %

Kilde: Vista Analyse, basert på SLVs liste over innrapporterte mangler og avregistreringer i 2019

 

[1] Rapporten er utarbeidet av Vista analyse og EY på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet

Apoteker Anders Rasmushaugen forteller at han og de andre apotekansatte ofte finner en løsning for kundene, men at noen blir bekymret for at de ikke skal få tak i medisinene sine.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring