Gå til innholdet
Helsepolitikk

Apotekforeningens Årsrapport 2018

I 2018 fikk over 55.000 sjekket inhalasjonsteknikken sin på apoteket, og fra 2. mai kunne alle pasienter som hadde startet opp med nye hjerte- og karmedisiner få Medisinstart.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
11. mars 2019

- Jeg er utrolig stolt over hvor rask og vellykket opplæringen av farmasøytene til den nye offentlig tjenesten Medisinstart har vært. Ifølge en intern kartlegging har nå 60 prosent av apotekene to eller tre sertifiserte tjenestefarmasøyter. Å være tjenestefarmasøyt krever både god kunnskap om spesifikke legemidler og gode kommunikasjonsevner, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Medisinstart er et av temaene som er fremhevet i Apotekforeningens årsrapport for 2018. Rapporten oppsummerer alle aktivitetene Apotekforeningen har gjennomført og gir et godt overblikk over hva Apotekforeningen mener og jobber med.

Årsrapporten er nå publisert og kan leses digitalt her.

Et annet tema i årsrapporten er influensavaksinering. Under fjorårets Arendalsuke ble influensavaksinasjon satt på agendaen da Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske forening arrangerte temaseminaret “Vaksinasjon, er terskelen for høy?”

løpet av høsten kunne 260 apotek tilby influensavaksine uten timebestilling. Tilgjengeligheten til å ta vaksine økte dermed i hele Norge.

– Hvis det nasjonale målet om 75 prosent vaksinedekning i risikogruppen skal nås, må flere vaksinere seg. Vaksinering i apotekene vil være et viktig bidrag for å komme nærmere målet. Med det grunnlaget vi har lagt i 2018, forventer jeg at forholdene er lagt til rette for et enkelt og effektivt vaksinetilbud i apotekene fra 2019, sier Lund.

Høstens Apotekbarometer viser også at befolkningen har god kjennskap til helsetjenester i apotek. I undersøkelsen som ble gjennomført at Kantar TNS kom det frem at 52 prosent av de over 60 år kjenner til tjenester som influensavaksinering og veiledningstjenester. 


TILBAKE

Relatert InnholdÅRSRAPPORT 2018

Trykk her for å lese hele rapporten

Les mer

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring