Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Dårlig datakvalitet i e-resept påvirker apotekene

Informasjonen som sendes til Reseptformidleren fra legenes EPJ-løsninger følger ikke alltid kravene fra myndighetene. Den dårlige datakvaliteten påfører Eik-apotek direkte merkostnader og ekstra tidsbruk.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
13. november 2023

Bilde av Anne-Lise Härter

- Det er urimelig at e-resept har manglende datakvalitet som påfører apotekbransjen kostnader det ikke kompenseres for, sier Anne-Lise Härter i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det er strenge krav og spesifikasjoner for å bruke den nasjonale løsningen E-resept. Eik, den nye bransjefelles IT-løsningen som er under innføring i apotekene og som skal erstatte dagens FarmaPro, er utviklet i henhold til disse kravene. Men legenes journalløsninger følger ikke alltid alle kravene.

– Det betyr at kvaliteten i dataene som kommer inn via Reseptformidleren i mange tilfeller blir for dårlig. Reseptformidleren sjekker ikke at informasjon som videreformidles er i tråd med vedtatte krav, forteller Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

Koster 50 millioner årlig

Den dårlige datakvaliteten påfører apotekene mye ekstra arbeid fordi feil må håndteres manuelt. I tillegg får bransjen betydelige merkostnader i form av tekniske utviklingskostnader.

I høringssvaret til endret forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger skriver Apotekforeningen at «dette er nok et eksempel på offentlige løsninger apotekene er pålagt å bruke, som påfører bransjen betydelige merkostnader som ikke kompenseres.»

– Det er svært urimelig at en nasjonal e-helseløsning som e-resept har så dårlig datakvalitet at apotekbransjen påføres betydelige merkostnader det ikke kompenseres for, sier Härter.

Apotekenes fremtidige årlige kostnader på grunn av merarbeid er estimert til rundt 50 millioner kroner.  I tillegg har Apotekbransjens så langt hatt merkostnader knyttet til kompenserende utviklingstiltak i egne systemer på rundt 10 millioner kroner.

– Apotekforeningen ønsker at tilstrekkelig og riktig datakvalitet må forskriftsfestes. Det vil øke pasientsikkerheten og bidra til reduserte merkostnader for apotekene, sier Härter. 

«Det er urimelig at e-resept har manglende datakvalitet som påfører apotekbransjen kostnader det ikke kompenseres for.»

Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring