Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Få mangelsituasjoner fører til avbrudd i behandling

Antall meldinger om legemidler som mangler har økt drastisk de siste årene. Simen Swanstrøm i Apotek 1 understreker at det heldigvis er få mangelsituasjoner som er alvorlige.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
28. februar 2019

Apotek 1 har økt lagerbeholdningen og investert i bedre lagerstyringssystemer. Hensikten er å redusere risikoen for at pasientene får uønsket avbrudd i sin legemiddelbehandling.

Apotek 1 har økt lagerbeholdningen og investert i bedre lagerstyringssystemer. Hensikten er å redusere risikoen for at pasientene får uønsket avbrudd i sin legemiddelbehandling.

Vis Skjul bildetekst

Å sikre tilgang til legemidler er viktig. I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er legemiddelmangel, sammen med pandemi, nevnt som de to store helsekrisene som har høyest sannsynlighet for å inntreffe.

– Det å ha stabil tilgang til legemidler er viktig for liv og helse, og de sosiale og psykologiske reaksjonene i befolkningen vurderes å bli store hvis alvorlig legemiddelmangel inntreffer, sier Simen Swanstrøm, direktør for vareforsyning i Apotek 1, som forteller at de opplever en økning i antall mangelsituasjoner.

Den siste tiden har flere legemidler innen behandling av hjerte- og karsykdommer, samt legemidler til behandling av lavt stoffskifte, vært rammet, men Swanstrøm ser også at det oppstår mangel på legemidler innen andre terapiområder.

Flere melder ifra
Swanstrøm forteller at flere leverandører er blitt flinkere til å melde fra om avbrudd i levering, noe som er positivt, fordi grossistene da får informasjon tidligere. På spørsmål om hvorfor legemiddelmangel oppstår svarer Swanstrøm at det er et komplisert spørsmål, og at årsakene er mange.

– I henhold til den informasjonen vi får fra leverandører og myndigheter er produksjonsproblemer den største utfordringen, f.eks. mangel på råvare og kvalitetsproblemer. I tillegg kommer avregistreringer. Innføring av forfalskningsdirektivet forsinker også flyten igjennom verdikjeden for alle aktører, og vi har i det siste sett at det er varslet mangel på legemidler grunnet innføring av serialisering. Vi opplever også at vi ikke får tilstrekkelig volum av enkelte legemidler grunnet kvotering fra leverandør, sier Swanstrøm.

Han understreker at det foreløpig er relativt få mangelsituasjoner som er alvorlige og fører til avbrudd i behandling hos pasient.

– Det er viktig å fange opp potensielle mangler så tidlig som mulig slik at vi har god tid til å iverksette tiltak.

Godt rustet
Apotek 1 er sammen med Norsk Medisinaldepot og Alliance Healthcare (Boots) de tre grossistene som lagrer og distribuerer legemidler til norske apotek.

– Som grossist er det viktig å ha gode prosesser for å sikre tilstrekkelig varetilgang og smidig håndtering hos oss og i apotek. Legemiddelmangel diskuteres på alle nivåer og i ulike fora i organisasjonen, og det er stort fokus på forbedringsarbeid, sier Swanstrøm.

Direktøren for vareforsyning forteller videre at de har økt lagerbeholdningen og investert i bedre lagerstyringssystemer. Hensikten er å redusere risikoen for at pasientene får uønsket avbrudd i sin legemiddelbehandling. I tillegg vil de, som en konsekvens av det økende antallet mangelsituasjoner, i nær fremtid også styrke bemanningen i teamet.

Samarbeid med myndighetene
– Det er viktig å fange opp potensielle mangler så tidlig som mulig slik at vi har god tid til å iverksette tiltak. Vi har et godt samarbeid med Statens Legemiddelverk. Gjennom løpende dialog finner vi løsninger i fellesskap, forteller Swanstrøm.

Dersom det oppstår en mangelsituasjon informerer grossisten apotekene om alternative pakninger der det finnes. De tar også inn utenlandske legemidler der Legemiddelverket har gitt tillatelse til det. Alle apotek i kjeden har tilgang til lagerbeholdning til de andre apotekene, og kan derfor henvise kunden videre.   

– Vi har også spilt inn ulike tiltak til norske myndigheter som kan gjøre det enklere å selge legemidler mellom apotek eller returnere ubenyttede legemidler til grossist. Vi håper myndighetene kan vurderer å innføre disse, avslutter Swanstrøm.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring