Gå til innholdet
Helsepolitikk

Farmasøytene setter antibiotikaresistens på dagsorden

Som legemiddeleksperter er farmasøyter med i alle ledd fra utvikling av nye legemidler til utlevering i apotek. Derfor er farmasøyter spesielt viktige i arbeidet mot antibiotikaresistens, mener Tove Ytterbø.


Vendil Åse
25. september 2016

Tove Ytterbø og Per T. Lund setter antibiotikaresistens på dagsorden på Verdens farmasøytdag

Espen Solli | Kai Hovden

Vis Skjul bildetekst

Mandag 26. september markerer Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) verdens farmasøytdag. Da arrangerer de seminar om antibiotikaresistens, der helseministere Bent Høie innleder. Luc Besancon, generalsekretær i den internasjonale farmasøytiskorganisasjon FIP, kommer også. Farmasøyter uten grenser (FUG) er medarrangører. 

– Verdens helseorganisasjon fastslår at antibiotikaresistens er en av de største helsetruslene verden står overfor. Antibiotikaresistens er noe som dessverre kan ramme alle uansett land, alder eller kjønn, sier Tove Ytterbø, farmasøyt og lederen i Farmaceutene.

Per T. Lund i Apotekforeningen mener det er viktig at farmasøytene setter antibiotikaresistens på dagsordenen.

– Også apotekfarmasøytene kan gi viktige bidrag i kampen mot resistens. Tverrfaglighet, der farmasøyter og forskrivere samarbeider om bl.a. informasjon til pasientene, er viktig. Derfor har vi sammen med Farmaceutene fått til et møte tirsdag 27. september med sentrale aktører som Legeforeningen, Veterinærforeningen og Tannlegeforeningen, for å diskutere hvordan vi sammen kan nå målet om redusert antibiotikabruk, sier Lund. 

– Farmasøyter har mange ulike roller i arbeidet mot antibiotikaresistens. Farmasøyter kan være med og utvikle nye legemidler. Farmasøyter forsker for eksempel på hurtigtester på bakterier slik at det i fremtiden skal bli enklere å målrette behandling. Farmasøyter er gode på systemer og strukturer og brukes blant annet til å oppnå riktigere behandling på sykehus og i sykehjem. Farmasøyter veileder i riktig bruk når pasientene henter ut antibiotika på apotek, og kan også bidra til å rådgi med symptomlindrende tiltak for pasienter som ikke skal ha antibiotika. Derfor er det helt riktig å markere verdens farmasøytdag med å snakke om antibiotikaresistens, sier Ytterbø.

– Å bruke Farmasøytdagen til å vise at vi kan gi bidrag til å løse vår tids kanskje største helseutfordring, er spennende. Farmasøyter har unik fagkunnskap som også må brukes på dette området, sier Per T. Lund.

  


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring