Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Farmasøyter kan gjøre mer enn å selge solkrem

Det sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen litt humoristisk da hun kommenterte resultatene fra årets Helsepolitiske barometer.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
5. april 2019

Erlandsen sa også at befolkningen mener at apotekene kan være et egnet sted for å få enkle helsetjenester, og at apotekene kan være en aktør som kan tilby legemiddelgjennomganger.

Erlandsen sa også at befolkningen mener at apotekene kan være et egnet sted for å få enkle helsetjenester, og at apotekene kan være en aktør som kan tilby legemiddelgjennomganger.

Eva Cecilie Skreiberg

Vis Skjul bildetekst

Hvert år samles helsepolitikere og -aktører for å kommentere og diskutere Norges største undersøkelse om helsesektoren – Helsepolitisk barometer. Formålet med barometeret er å kartlegge befolkningens holdninger til helsepolitikk og helsetjenester.

Da Erlandsen, som er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, kommenterte undersøkelsen, nevnte hun at befolkningen har høy tillit til apotekene. Hun sa videre at folket mener at apotekene kan være et egnet sted for å få enkle helsetjenester, og at apotekene kan være en aktør som kan tilby legemiddelgjennomganger. Hun var helt enig med befolkningen, og sa litt humoristisk: 

– Vi kan bruke farmasøyter til mer enn å «pushe» solkrem.

Også fagansvarlig for Helsepolitisk barometer Eva Forsby Livgard i Kantar TNS trakk fram oppgangen i andelen som ønsker helsetjenester på apoteket. Livgard fremhevet at dette ønsket var sterkere hos de som bor i Oslo/Akershus enn i resten landet.

Et av Livgards hovedpoeng var likevel at flere i befolkningen nå opplever at vi har et todelt helsevesen, der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.

– I tillegg er hver fjerde nordmann villig til å betale mer for å være sikret en lettere og raskere tilgang til helsetjenestene når de trenger dem, sa Livgard.

Flere tilgjengelige helsetjenester
Per T. Lund i Apotekforeningen kommenterte også resultatene fra barometeret, og hadde merket seg at befolkningen ønsker både flere og mer tilgjengelige helsetjenester.

– Undersøkelsen viser at flere ønsker digital kontakt med fastlegen. De ønsker også lettere tilgang til psykologhjelp og bedre tilgang på hjelp for eldre. Og de ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester.

– 7 av 10 svarer nå at de ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, slik at de ikke må oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen. Det er en markant økning fra i fjor. Apotekene er den mest tilgjengelige delen av helsetjenesten, hvis vi ser bort fra akuttfunksjonene, fortsatte Lund. 

Apotekforeningen har lenge jobbet med å få flere helsetjenester i apotek. 2. mai i fjor ble oppstartstjenesten «Medisinstart» lansert, litt over to år etter at veiledningstjenesten for astma- og kolspasienter ble innført.


Om undersøkelsen
Det er fjerde året Kantar TNS kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Kantar TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse. 2090 personer har besvart undersøkelsen og svarene er representative for befolkningen over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført 2. - 10. januar 2019. Partnere i Helsepolitisk barometer er blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Forbrukerrådet, NHO Service og Handel og Apotekforeningen.


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring