Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

KrF: Det er rom for at apotekene kan ta et større ansvar for vaksinering

VALG 2021: Apotekene bør få et større ansvar for vaksinering, også koronavaksinering. I tillegg mener KrFs Geir Jørgen Bekkevold at det blir viktig fremover med et godt samarbeid mellom farmasøyter og primærhelsetjenesten for å sikre riktig legemiddelbruk.


Jostein Soldal
7. juni 2021

Et godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og farmasøyter tror jeg blir viktig fremover for å sikre riktig bruk av medikamenter og å unngå feilmedisinering, sier Geir Jørgen Bekkevold fra KrF. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har stilt fire spørsmål til et knippe av landets fremste helsepolitikere. Frem mot stortingsvalget vil vi publisere de svarene vi får. Andre helsepolitiker ut er leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti.  

Hvilken rolle bør farmasøytene i apotekene ha i arbeidet for å sikre befolkningen trygg og riktig legemiddelbehandling?
– Inntrykket er at farmasøytenes kompetanse og kunnskap er godt ivaretatt i spesialisthelsetjenesten. I primærhelsetjenesten spiller også farmasøyter en viktig rolle, for eksempel for å hindre feilmedisinering – særlig blant eldre. Farmasøytene spiller en viktig rolle gjennom apotekene, men også i samarbeid med sykehjem er deres kompetanse viktig. Et godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og farmasøyter tror jeg blir viktig fremover for å sikre riktig bruk av medikamenter og å unngå feilmedisinering. 

► I lys av de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, er det oppgaver du mener apotekene kan ta et større ansvar for i fremtiden?
– Det er et rom for at apotekene kan ta et større ansvar for vaksinering. Vi ser at dette fungerer godt på influensavaksine for eksempel. I tillegg besitter farmasøytene god kunnskap om vaksinene som settes, og kan gi viktige opplysninger og informasjon til innbyggerne. Et godt samarbeid mellom alle de ulike delene av helsetjenesten er viktig. 

Hva synes du om at Oslo kommune bruker apotek for å øke kapasiteten til å vaksinere innbyggere mot covid-19?
­– Veldig positiv til det. Her tror jeg det er potensial for at flere kommuner høster erfaringer av Oslo kommunes arbeid, slik at det potensielt kan gjennomføres på denne måten flere steder. 

Høsten 2020 vaksinerte apotek 100 000 risikoutsatte innbyggere mot influensa. Hvilken rolle mener du apotekene bør ha i vaksinasjonsprogrammene fremover?
– Jeg tenker at apotekene fortsatt bør ha en lignende rolle i tiden fremover. Vi ser hvor viktig det er at innbyggerne møtes med god informasjon slik at de blir trygge på vaksinene, deres virkninger og innhold. Alt dette kan apotekene bidra med. 

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring