Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelmangelen øker – men de fleste av situasjonene løses i apoteket

En gjennomgang av 200 tilfeller der et legemiddel skal ha manglet i januar viser at de fleste situasjonene løses før det oppstår alvorlige problemer for pasienter. Noen av registreringene kan heller ikke defineres som alvorlige, for eksempel nikotintyggegummi med fruktsmak.


Vendil Åse
5. mars 2019

Med dagens måte å telle opp mangler på, tillegges de udramatiske manglene, som nikotintyggegummi med fruktsmak i 204-pakning, like stor vekt i statistikken som mangel på livsviktige medisiner.

Med dagens måte å telle opp mangler på, tillegges de udramatiske manglene, som nikotintyggegummi med fruktsmak i 204-pakning, like stor vekt i statistikken som mangel på livsviktige medisiner.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det har vært skrevet mye i norske avisene om legemiddelmangel i det siste, og at det er et økende problem. I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er legemiddelmangel, sammen med pandemi, nevnt som de to store helsekrisene som har høyest sannsynlighet for å inntreffe.

Apotekforeningen har gjennomgått listen over de 200 tilfellene som er registrert hos Statens legemiddelverk og som skal ha manglet i minst halve januar.

– Det er ingen tvil om at det er økende legemiddelmangel både i Norge og andre land, og at det er produksjonsproblemer internasjonalt som er den klart viktigste årsaken. Men en gjennomgang av mangelsituasjonene i januar viser heldigvis at mange av de potensielle problemene blir løst før pasienter blir skadelidende. Mange av de innrapporterte tilfellene er heller ikke reelle mangelsituasjoner, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Les også: Apotek gjør alt de kan når det er legemiddelmangel

Av de 200 registrerte mangelsituasjonene kan det trekkes fra fire legemidler som ikke er i salg og 25 av legemidlene er reseptfrie legemidler, som også selges andre steder enn gjennom apotek.

– Videre ser det ut til at det har vært mangelsituasjoner på 48 legemiddelpakninger, men disse igjen gjelder bare 13 forskjellige legemidler. Det betyr at det finnes andre legemiddelpakninger fra andre produsenter for mange av disse legemidlene. For eksempel var det mangel på Albyl-E i januar. Mesteparten av dette markedet er blitt overtatt av den generiske konkurrenten Acetylsalisylsyre Actavis, med samme virkestoff, legemiddelform, styrke og pakningsstørrelse. Det var også mangel på Methadon Martindale i ulike styrker og størrelser. Men Martindale var i 2018 en liten metadonleverandør, med en markedsandel på 4 prosent. Det er mange flere produsenter av metadon og dermed ingen mangel på metadon i markedet, forklarer Tysnes.

Har registreringer, mangler analyser
Tysnes mener at det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner på bakgrunn av de foreløpige analysene som er gjort av mangelsituasjonen.

– Analysen viser på den ene siden at det er flere reelle mangler blant de varslene Legemiddelverket mottar. På den annen side ser det ut til at et stort flertall av manglene enten ikke treffer apotekene og pasientene, eller at de løses. Det analysen imidlertid viser er at listen over varslede mangler ikke er et egnet verktøy for å forstå hvordan og i hvilket omfang legemiddelmangler berører pasientene.

Med dagens måte å telle opp mangler på, tillegges de udramatiske manglene, som nikotintyggegummi med fruktsmak i 204-pakning, like stor vekt i statistikken som mangel på livsviktige medisiner.

– Vi er i dialog med myndighetene om dette. Vi etterlyser et analyseverktøy for å sortere legemiddelmanglene på en mer hensiktsmessig måte, slik at man bedre kan gripe fatt i de manglene som er dramatiske og føre statistikk over utviklingen av disse. Dette blir viktig i fremtiden, for alt tyder på at problemet med legemiddelmangel kommer til å øke, sier Tysnes.


TILBAKE

Relatert InnholdLegemiddelmangel

Vi må lage planer for hva som kan gjøres for bedre å sikre at norske pasienter får tilgang til de legemidlene de bruker. For å lage en slik plan, er det nødvendig med gode fakta og analyser av legemiddelmangel. En slik analyse finnes ikke i dag.

Faktanotat

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring