Gå til innholdet
Helsepolitikk

Medisinstart: – Vi er i rute og kan tilby tjenesten i apotek fra mai

– Vi hadde så stor tro på Medisinstart at vi var i gang med planleggingen av tjenesten allerede tidlig i 2017, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.


Vendil Åse
29. januar 2018

– Jeg synes det er bra vi nå også har fått en tjeneste som Medisinstart der apotek kan være med både å trygge behandlingen for legemiddelbrukere og å sikre god etterlevelse.

– Jeg synes det er bra vi nå også har fått en tjeneste som Medisinstart der apotek kan være med både å trygge behandlingen for legemiddelbrukere og å sikre god etterlevelse.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen og Apokus utvikler nå tjenesten på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Opplæringen av tjenestefarmasøyter i apotek starter i mars.

– Vi legger nå siste hånd på materiellet som skal trykkes og sendes ut til alle landets apotek i begynnelsen av mars. Faglige e-læringskurs har vært tilgjengelig siden før jul og vi vet mange allerede er godt i gang med disse, sier Faksvåg. 

Opplæringen i apoteket består av syv ulike e-læringskurs og praktiske forberedende øvelser, i tillegg til en detaljert tjenestemanual, faktaark, to samtaleguider og pasientbrosjyre. Det vil også bli laget presentasjonsmateriell apoteket kan bruke til møter både med ansatte og annet helsepersonell. Apotekforeningen har utarbeidet en bransjestandard og utvikler nå også en egen modul for elektronisk apotekjournal i FarmaPro. Det er første gang en helsetjeneste skal dokumenteres i journal i apotekene fordi tjenesten er definert som helsehjelp. Ressurssiden på Apotekinfo er straks klar og der legges elektronisk materiell fortløpende.

– Jeg har stor tro på at landets apotek tar utfordringen og at vi kan mobilisere og innfri de forventningene myndighetene har til oppstartsveiledningen i apotek, sier fagdirektøren.

Enstemmig Storting vedtok oppstartsveiledning
Det var et enstemmig Storting som rett før jul bestemte at oppstartsveiledning skulle innføres i apotek i 2018. Det ble også vedtatt at pasientene selv skal ha mulighet til å be om tjenesten på apoteket.

– Vi vet at alt for mange blir skadet, får nedsatt livskvalitet og i verste fall dør på grunn av feil legemiddelbruk og manglende etterlevelse. Apotekforeningen har lenge arbeidet med å øke bevisstheten rundt dårlig etterlevelse av legemiddelbehandling. Vi har påpekt at vi bør ta i bruk den kompetansen som finnes i apotek på en bedre måte enn i dag, sier Faksvåg og har pekt på farmasøyten som pasientens legemiddelrådgiver.

Han mener Medisinstart er en naturlig oppfølging av Inhalasjonsveiledning.

– Inhalasjonsveiledning er med på å understreke viktigheten av apotekenes rolle i legemiddelbehandlingen. Apotek er en viktig del av helsevesenet og helt avgjørende for at pasientene skal få et best mulig behandlingsresultat, sier han og legger til:

– Jeg synes det er bra vi nå også har fått en tjeneste som Medisinstart der apotek kan være med både å trygge behandlingen for legemiddelbrukere og å sikre god etterlevelse.


TILBAKE

Relaterte artikler



Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring