Gå til innholdet
Helsepolitikk

Nå kan du ta bachelorstudiet i farmasi ved Oslos nye universitet

12. januar 2018 fikk Oslo sitt andre universitet. HiOA heter nå OsloMet – storbyuniversitetet. For farmasistudentene betyr dette økt status, en mer forskningsbasert undervisning og muligheter for økt utveksling.


Vendil Åse
9. februar 2018

– I tillegg til økt status for farmasiutdanningen og vitnemål fra et universitet som er et kvalitetsstempel, er det stadig mer fokus på kunnskapsbasert undervisning og forskning og det blir flere muligheter for utveksling, sier Anne Berit Walter.

– I tillegg til økt status for farmasiutdanningen og vitnemål fra et universitet som er et kvalitetsstempel, er det stadig mer fokus på kunnskapsbasert undervisning og forskning og det blir flere muligheter for utveksling, sier Anne Berit Walter.

Vis Skjul bildetekst

– Det er foreløpig ikke så mye som påvirker farmasiutdanningen direkte, men det er mange fordeler ved å ha blitt et universitet, sier Anne Berit Walter, studieleder ved Fakultetet for helsefag.

– I tillegg til økt status for farmasiutdanningen og vitnemål fra et universitet som er et kvalitetsstempel, er det stadig mer fokus på kunnskapsbasert undervisning og forskning og det blir flere muligheter for utveksling, sier Walter.

Hun er veldig glad for at høgskolen nå har fått universitetsstatus.

– Denne overgangen inspirerer alle oss som jobber her til videreutvikling. Vi får nå bedre muligheter til å drive med internasjonalt samarbeid, og ikke minst er OsloMet selvakkrediterende, sier Walter.

Norges tredje største universitet
OsloMet blir Norges tredje største universitet, og Oslo den første byen i Norge med to universiteter. Det nye universitetet er også et av de største i landet som utdanner kandidater til viktige velferdsyrker.

– At vi har blitt universitet er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier OsloMet-rektor Curt Rice i en pressemelding.

– For studentene vil universitetsstatus bety at de blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet, og kommer ut i yrket med solid, forskningsbasert kompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

Hvis du skal søke studieplass hos OsloMet (tidligere HiOA) i Samordna opptak, finner du inntil videre studiene under Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

   


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring