Gå til innholdet
Helsepolitikk

Næringsministeren overser helsetjenestenæringen

Regjeringen er for lite opptatt av å utvikle tjenestetilbudet i stortingsmelding om helsenæringen.


Jostein Soldal
8. april 2019

– Apotekene har et stort potensial til å utvikle nye verdiøkende tjenester som kan sikre bedre og mer effektiv legemiddelbruk, sier Oddbjørn Tysnes.

– Apotekene har et stort potensial til å utvikle nye verdiøkende tjenester som kan sikre bedre og mer effektiv legemiddelbruk, sier Oddbjørn Tysnes.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Det mener Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen. Han synes det er påfallende lite nytt knyttet til innovasjon av tjenester, og en for ensidig oppmerksomhet på produktutvikling.

– Apotekene har et stort potensial til å utvikle nye verdiøkende tjenester som kan sikre bedre og mer effektiv legemiddelbruk. Men da trengs det at staten også tar et medansvar. I helsenæringsmeldingen er de så vidt inne på tematikken, men går litt for raskt videre til utvikling av helseindustrien, mener Tysnes.

Han mener det er positivt at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen så tydelig plasserer apotekene inn som en del av helsenæringen. Problemet med stortingsmeldingen er at den ikke peker på noen av de mulighetene som finnes for å videreutvikle helsetjenestenæringen.  

– Det er laget mye dokumentasjon om feil og uhensiktsmessig legemiddelbruk, og det er bred enighet om at noe må gjøres. Da hadde helsenæringsmeldingen vært et naturlig sted å starte for å komme videre med tjenesteinnovasjon på dette området. Kan det være at regjeringen ser på helsetjenester som et offentlig anliggende, og overser at det faktisk også er en stor næring, med blant annet apotek, laboratorier og behandlingsinstitusjoner?

Ny tjenester som oppstartsveiledning, inhalasjonsveiledning og vaksinering er i vekst i apotekene.

– Dette er eksempler på næringsutvikling og innovasjon som legemiddelbrukerne trenger mer av. Det har Stortinget signalisert flere ganger tidligere, og jeg håper de vil bekrefte det når de nå skal behandle helsenæringsmeldingen, sier Tysnes.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring