Gå til innholdet
Helsepolitikk

Ny modell for apotekavansen fra neste år

Når Stortinget i neste uke vedtar helse- og omsorgsbudsjettet for 2018, blir det flere større endringer i beregningen av apotekavansen.


Jostein Soldal
13. desember 2017

Apotekenes avanse på reseptlegemidler blir endret fra 2018.

Apotekenes avanse på reseptlegemidler blir endret fra 2018.

Vis Skjul bildetekst

I tillegg vedtar Stortinget endringer i legemiddelomsetningsavgift og gevinstdelingsmodellen.

I Helse- og omsorgskomiteens innstilling til budsjettet er det ingen kommentarer eller forslag til endringene i det opplegget Regjeringen la frem i forslaget til statsbudsjett, og det er all grunn til å tro at dette opplegget blir vedtatt neste uke.

Dette er de nye satsene som vil gjelde fra 1. januar 2018:

  • Kronetillegget i apotekavansen økes fra 25 til 29 kr
  • Prosenttillegg 1 senkes fra 7,0 til 2,25 prosent. Prosenttillegg 2 er uendret 2,25 prosent
  • Det innføres et nytt avansetillegg for alle fryse- og kjølevarer på 0,5 prosent av AIP
  • Legemiddelomsetningsavgiften senkes fra 0,45 til 0,30 prosent av AIP
  • Gevinstdelingsmodellen fjernes

– Apotekbransjen har i mange år ønsket en avanse som i mindre grad er knyttet til prisen på legemiddelet, og i større grad tar hensyn til den jobben apoteket faktisk gjør. Med de endringene som nå blir vedtatt, får vi nettopp en slik modell, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

I grove trekk betyr den nye beregningen av apotekavansen at apotekene får noe mindre betalt for å selge dyre legemidler, og litt mer når de selger rimelige legemidler. Tysnes mener dette gir en riktigere modell, fordi kostnadene i apotek i liten grad er styrt av prisen på selve legemiddelet, men i hovedsak er knyttet til arbeidet som gjøres med legemidlene, dvs. apotekpersonalets arbeid, lokalleie osv. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring