Gå til innholdet
Helsepolitikk

Sparer millioner etter at inhalatorer kom på byttelisten

I 2018 ble flere inhalasjonslegemidler til bruk mot astma og kols for første gang gjort byttbare i Norge. En legemiddelanalyse Apotekforeningen har gjennomført viser at økte markedsandeler for de generiske legemidlene har gitt staten store innsparinger.


Vendil Åse
7. mai 2019

I løpet av 2018 ble de mest brukte inhalasjonslegemidlene Seretide og Symbicort gjort byttbart i apotek og trinnpriset. Analysen Apotekforeningen har gjennomført, viser at statens utgifter har gått ned med 28 prosent.

I løpet av 2018 ble de mest brukte inhalasjonslegemidlene Seretide og Symbicort gjort byttbart i apotek og trinnpriset. Analysen Apotekforeningen har gjennomført, viser at statens utgifter har gått ned med 28 prosent.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

I løpet av 2018 ble de mest brukte inhalasjonslegemidlene Seretide og Symbicort gjort byttbart i apotek og trinnpriset.

– Begge legemidlene har hatt generiske alternativer i flere år, men Statens legemiddelverk har ikke gjort legemidlene byttbare i apotek fordi inhalatorene kan være forskjellige. Men etter en ny vurdering satt de legemidlene på byttelisten 1. mai i fjor. Tjenesten inhalasjonsveiledning i apotek har nok spilt en viktig rolle her, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for Næringspolitikk i Apotekforeningen.

Staten sparer 28 prosent på inhalasjonslegemidler
Statens utgifter til de legemidlene som nå har fått generisk konkurranse var i fjor over 220 millioner kroner. 

– Vår analyse viser at resultatene kom umiddelbart. Myndighetene bør være fornøyde med en innsparing på rundt 28 prosent på disse virkestoffene, sier Tysnes, og legger til:

– At Legemiddelverket innførte medisinbytte i apotek for disse virkestoffene er positivt for hele markedet av byttbare legemidler. Det kan bidra til å sikre tilgangen på rimeligere alternativer også for andre virkestoffer.

Les hele analysen. 

Flere inhalasjonsveiledninger etter innføring av generisk bytte
Analysen viser også at apotek gjennomfører flere inhalasjonsveiledninger etter innføring av byttbarhet enn før. Inhalasjonsveiledning ble innført som en standardisert tjeneste i apotek i 2016. Det har vært en betydelig økning i antallet inhalasjonsveiledning i apotek fra juli 2018.

– Hvis vi sammenlikner perioden fra og med juli 2018 til og med mars 2019 med tilsvarende periode ett år tidligere har det vært en økning i antall veiledninger på 54 prosent. Det er nærliggende å se denne økningen i sammenheng med at mange pasienter har byttet til generisk Seretide og Symbicort, sier Tysnes.

Fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen peker på at apotektjenesten Inhalasjonsveiledning vil bidra til at bytte mellom de likeverdige legemidlene skal bli en trygg og god opplevelse for pasienten.

– Med Inhalasjonsveiledning kan apotekene sikre at pasienten har forstått hvordan akkurat hans eller hennes inhalator skal brukes for å få optimalt behandlingsresultat. På den måten kan apotekfarmasøyten forsikre seg om at pasienten er i stand til å bruke legemiddelet sitt riktig, understreker Faksvåg.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring