Gå til innholdet
Helsepolitikk

Stortinget fikk høre om riktig legemiddelbruk og Oppstartsveiledning

I budsjetthøringen til Stortingets Helse- og omsorgskomité la Per T. Lund vekt på hvor viktig arbeidet for riktig legemiddelbruk er og understreket at Oppstartveiledning vil være et viktig bidrag.


Vendil Åse
26. oktober 2017

– Riktig legemiddelbruk er en kjempeutfordring i helsepolitikken og for pasientsikkerheten. Mellom 1.000 og 2.000 mennesker dør hvert år i Norge av feil legemiddelbruk. Med Legemiddelmeldingen og denne komiteens behandling av den for to år siden, tok arbeidet for riktig legemiddelbruk et langt skritt fremover. For vår del er vi spesielt opptatt av å bruke apotekfarmasøytenes kompetanse mye bedre for å hjelpe pasientene til å bruke legemidlene sine riktig, sa Per T. Lund i Apotekforeningen. 

I budsjettforslaget for 2018 er det satt av 4 millioner kroner til Oppstartsveiledning i apotek.  

– På bakgrunn av en stor forskningsstudie, er vi sikre på at dette vil resultere i tryggere og mer motiverte pasienter, som dermed vil følge opp den behandlingen de har blitt anbefalt av legen sin. Vi er veldig glad for dette, både på vegne av pasientene, og alle apotekfarmasøytene som får brukt kompetansen sin bedre. Inhalasjonsveiledning – opplæring på apoteket i bruk av astmamedisin - har blitt en suksess – det kan også denne tjenesten bli, sa han. 

Lund understreket at pasienten selv også må kunne bestemme om hun har behov for Oppstartsveiledning.  

– Det støttet NFF (Norges Farmaceutiske Forening, red. anmerk.) i morges, og pasientorganisasjonen LHL er også enig i dette. Vi håper også dere støtter både forslaget og endringen, sa Lund. 

Omfattende endringer i apotekavansen 
Det ligger omfattende endringer av strukturen i apotekavansen inne i budsjettforslaget.  Apotekforeningen er enig i strukturendringene, og støtter den retningen som er valgt, der apotekene får en likere inntekt av å selge billige og dyre legemidler.  

– Det er riktig å knytte betalingen til apotekene i mindre grad til prisen på legemiddelet, slik at avansen i større grad blir betaling for det arbeidet apotekene gjør. Arbeidsinnsatsen er jo i liten grad avhengig av prisen på legemiddelet, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen 

– Endringene er lagt opp slik at staten sparer 42 millioner kroner, og apotekene isolert sett taper på endringene. Men vi er enige om retningen, og mener at det også ligger andre forslag i statsbudsjettet som er positive for apotek. Derfor støtter vi forslaget, og håper dere vil gjøre det samme, avsluttet Tysnes. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring