Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Uten prisjusteringer blir det nedskjæringer i apotek

– Hvis vi ikke får prisjustert inntektene våre og samtidig får nye, store oppgaver som vi skal løse gratis, er det et tidsspørsmål før apotekene må foreta nedskjæringer som kommer til å ramme pasientene, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen under en høring om statsbudsjettet.


Vendil Åse
21. oktober 2019

 I forslaget til statsbudsjett ble ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler prisjustert. Apotekene fikk heller ingen kompensasjon for de merutgiftene de har i forbindelse med nye oppgaver de utfører for staten. (Foto Kubrix)

I forslaget til statsbudsjett ble ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler prisjustert. Apotekene fikk heller ingen kompensasjon for de merutgiftene de har i forbindelse med nye oppgaver de utfører for staten. (Foto Kubrix)

Vis Skjul bildetekst

Torsdag 17. oktober var det høring i Stortingets helse- og omsorgskomite om Statsbudsjettet for neste år. I forslaget til statsbudsjett ble ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler prisjustert. Apotekene fikk heller ingen kompensasjon for de merutgiftene de har i forbindelse med nye oppgaver de utfører for staten.

Det samme gjelder for folketrygdfinansierte tjenester i apotek, som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart. Når kronebeløpene i apotekavansen og for tjenestene ikke blir prisjustert, er det i realiteten et kutt i avansen på omkring 50 millioner kroner.

– Som et absolutt minimum forventer vi at tjenestetakstene prisjusteres – det koster nesten ingenting, sa Tysnes.

Apotekenes viktigste samfunnsoppdrag er å sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse.

– Det er avansen fra salget av reseptlegemidler som skal finansiere kjerneoppgaven vår, og den avansen er regulert av staten. Apotekavansen ble lagt om i fjor, slik at den nå nesten bare består av faste kronebeløp. Da er det avgjørende at de faste kronebeløpene prisjusteres på samme måte som andre takster i helsevesenet, sa han, og avsluttet med følgende oppfordring:

– Jeg ber om at Stortinget i denne budsjettbehandlingen ber regjeringen om to ting i 2021-budsjettet: Å prisjustere kronebeløpet i avansen, og å finansiere nye, pålagte oppgaver.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring