Gå til innholdet
Nyhet

49 år i produksjonen

Når Frogner apotek Produksjon AS om få uker slår av maskinene, korker Ulf Rød den siste flasken med solhattinktur og stikker til skogs. Der venter elgen og en traktor.


18.12.2015

49 år i produksjonen


Navn: Ulf Rød

Alder: 67 år

Sivil status: Gift, en datter og en sønn

Bosted: Oslo

Stilling: Produksjonssjef, Frogner apotek Produksjon AS Utdanning: Laborant, toårig teknikerskole ved Oslo elementærtekniske skole, fire års læretid.

Hvorfor denne utdanningen: – Da jeg var ferdig på Frogner gymnas ville jeg studere kjemi. Men apoteker Arne Bull på Frogner apotek ringte meg en fredag kveld. Han trengte en laborantlærling til drogearbeidet og tablettproduksjon, for øvrig hadde apoteket også analytiker og stort analyselaboratorium. Jeg trengte praksis for å komme inn på kjemilinjen ved Oslo tekniske skole. Jeg begynte mandag morgen. Det som skulle være to års praksis ble 49 år.

Hobby: Jakt og fiske, hagearbeid (har mange legemiddelplanter på hytta), og alt som ​kan skrus på. Har blant annet tre sveiseapparat.
 Rød setter på seg skjeggnett og hårnett og sjekker de små, tørkede bitene av røtter fra rabarbrarot. De skal snart opp i det blanke blandeverket sammen med andre droger.

Var med og bygget opp
I 1973 var det 36 ansatte ved Frogner apotek, 18 av disse i produksjonsavdelingen. Dette året lagde de nær 200 millioner tabletter pluss våtvarer, ampuller, infu- sjonsvæske, salver og drogepreparater.
Året etter ble NAF-laboratoriene opprettet og mye av produksjonen overført dit. I 1985 ble Frogner tildelt drogeproduksjonen for hele landet, noe apoteket allerede var ledende på. Rød var med og bygget opp et nytt anlegg, beregne produksjonslinjer, plukke ut maskiner og tegne produksjonskar.

I dag er det 2,5 årsverk ig jen i produksjonen. De lager teblandinger og sprit- og oljeuttrekk. Blant annet Ofa avførende urtete med fem prosent frangulabark – og her er det rababrarøttene kommer inn.
31. desember er det slutt. Tiden har løpt fra apotekproduksjon. Droge- laboratoriet skal demonteres og maskinene fjernes. Eieren av bygningen har nye planer for den grå, toetasjes produksjonsbygningen.

Drar på museum
Rabarbrarøttene smaker beskt. Hva med Rød, hva føler han når all hans kompetanse ikke lenger er etterspurt?

– Jeg tenker at servicen til publikum og legemiddelberedskapen blir dårligere, sier Rød. – Personlig skal jeg sette meg på den gamle lab-stolen på Farmasihistorisk Museum og betrakte merkene i arbeidsbenken etter innsatsen min i helsevesenets tjeneste, når vemodet blir for tungt. Her står allerede Frogners galeniske laboratorium som permanent utstilling. Rød er godt kjent i utstillingen. Noe av det gjenværende utstyret på Frogner flyttes på nyåret til museet. Gjennom styrevervet i Farmasihistorisk Museum har han kjørt mange billass med utstyr hit fra nedlagte apotek.

Apotekene kjøpte og solgte Nedbyggingen av produksjonen i norske apotek startet på 1950-tallet. Til da hadde apotekproduksjon vært en del av apotekenes hverdag og beredskapen i Norge. I en overgang samarbeidet noen apotek. De byttet varer og solgte til hverandre. Dette ga uklare forhold med ansvar. Var det det produserende apotek eller utleverende som hadde produktansvaret? I Apotekloven av 1963 ble det innført begrensninger. Norge fikk fem apotek med leveringstillatelse, såkalte L-apotek. Frogner var ett av disse.

På midten av syttitallet ble NAF- laboratoriene opprettet. De store prep- aratene ble overført hit, mens utvalgte apotek, som Frogner, fortsatte med serviceproduksjon. Frogner hadde to tablettlaboratorier og galenisk-, steril-, og analyselaboratorium. Og i kjelleren var drogelabben med perk- olatorer, utstyr for maserasjon, vakuum- destillasjonsapparater til inndamping, slag- og kulemøller og utstyr for sikting av tørrekstrakter. De ansatte sto for hele produksjon fra droger til ferdig tablett. De fikk for eksempel sekker med trollheggbark. Etter koking, trekking, vakuumdestilering og ny tørking, ble ekstrakten knust og siktet. Trollheggekstrakt som så ble overført til tablettlaboratoriet, utgjorde ti prosent av innholdet i Frangulax-tabletter. De ferdige avføringstablettene ble lagt i bokser, hver med 20 tabletter. Noe eget å stå for hele produksjonen fra bark til ferdig drasjert tablett.

Med hjerte for faget
Tidligere leder for Apotekforeningen, Inger Lise Eriksen, eier Frogner apotek Produksjon AS. Hun beskriver Rød som kunnskapsrik, hendig, individualistisk, masse realkompetanse fra produksjonen i apoteket, elsker å prate med folk og null konfliktsky. Engasjert, diskusjonsglad og med et hjerte for faget har Rød vært et aktivt medlem av Farmasiforbundet. Han var med i flere statlige utvalg hvor han repres- enterte det tekniske personalet. Som Serviceapotekutvalget som laget planen for produksjonsapotekene og innføringen av de første forskriftene for god standard for produksjon. Og i Landsplanutvalgene som vurderte apotekdekningen fra midten av 1980-tallet og frem til århundreskiftet.

Drar på jakt
Som pensjonist blir det mer tid til koloni- hagehytta med produksjon av frukt, bær, grønnsaker og medisinplanter.

– Jeg ser også fram til å være mer i huset jeg og kona mi Grethe har i Aremark. Det ligger midt i jaktterrenget, sier Rød, som har leilighet og hytte i byen og hus på landet.
Som tidligere hundefører og aktiv jaktleder for 25 mann og fire hunder, trives han i skogen. Denne dagen skal han sammen med jaktvenner skjære ned en elgkvige de har skutt.

Hva gjør du om fem år?
–    Skrur på biler og en traktor, pluss vedlikeholder hjem, hus og hytte. Skulle det bli tid til overs får jeg ig jen finne frem fotokameraene og mørkeromsutstyret. Noe av det fine ved apotekets kjemikaliekjeller, den gang det var virkelige apotek, var tilgangen til fotokjemikalier. Da kunne jeg lage fremkallere, svekkere, tone- og fikserbad.

Hva gleder deg mest i arbeidet?
–    Å kunne kombinere min interesser for kjemi og botanikk, og å kunne bruke dette i produksjonen.

…og hva frustrerer mest?
–    Når det kommer en telefon og noen spør om jeg kan skaffe en droge. Da er det frustrerende at apotekene ikke lenger har droger og kjemikalier i sortimentet.

Du får fri med lønn i seks måneder for å videreutdanne deg? Hva ville du ha studert?
– Noe innen botanikk.

Hva ville du ha g jort med apotekbransjen hvis du var helseminister for en dag?
– Reorganisert tilbake til tiden før 2001. Det burde være statens ansvar å sørge for produksjon av legemidler og distribusjon av disse. Privatisering og påfølgende profitt til utenlandske investorer og eiere har jeg ikke sett noen fordeler av i min bransje. Vi har fått flere apotek og lengre åpningstid. Men sortimentet er mindre og droger og kjemikaler er tatt helt ut. Økonomi og profitt er vinner på bekostning av apotekenes beredskap og service. Det taper forbrukerne på.

 

Når Ulf Rød slutter ved Frogner apotek Produksjon 31. desember og dørene stenges for godt, forsvinner også mye historie fra norsk apotekproduksjon. Nå skal Rød bruke krefter og ideer i Indre Østfold. Her venter et hus, tre biler, en skuter og en moped fra sekstitallet, og traktoren fra 1954. (Begge foto: Bjørn Kvaal)


 


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring