Gå til innholdet
Nyhet

Ungdommers bruk av paracetamol

Apotekforeningen har gjennomført en undersøkelse om bruk av paracetamol blant ungdom. 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken.


15.06.2015

Ungdommers bruk av paracetamol

– Vi voksne, enten det er foreldre, lærere, helsepersonell eller andre, må være bevisste på hvordan vi selv bruker og omtaler legemidler. Det er uheldig å lære barn og ungdom at vi kan «ta en pille mot alt som er ille». Slik er ikke livet.

Paracetamol er et av våre mest brukte legemidler. Riktig brukt er det et nyttig legemiddel mot smerter med få bivirkninger

I gjennomsnitt bruker nordmenn over 15 år 40 reseptfrie paracetamol tabletter årlig. Feil bruk kan imidlertid få alvorlige konsekvenser, og antallet henvendelser til Giftinformasjonen har vært økende. Apotekforeningen har derfor tatt initiativ til en undersøkelse for å se på bruken blant ungdom.

Det man ønsket svar på, var spørsmål som: Hva vet ungdom om paracetamol? Hva vet de om sitt eget forbruk, og hvilke holdninger har de til det reseptfrie smertestillende legemiddelet? Ved hjelp av en representativ spørreundersøkelse blant 400 ungdom i alderen 15 til 24 år, har Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen forsøkt å finne svarene.

Hva sier tallene?
Spørreundersøkelsen er representativ for den aktuelle aldergruppen på landsbasis. Hva sier da tallene om norsk ungdoms bruk av og holdning til paracetamol, omregnet til hele ungdomsbefolkningen?

Tallene indikerer at 40 000 unge jenter mener at de lever med mer eller mindre kroniske smerter. Omtrent 100 000 jenter i alderen 15-24 år bruker paracetamol ukentlig, og like mange bruker det minst en gang i måneden.

I hver tredje jenteveske på en videregående skole finner man en pakke paracetamol. Når man i tillegg vet at svært mange får av venner, er paracetamol lett tilgjengelig i de eldste ungdomstrinnene på skolen.

 60 000 ungdom under 18 år tror det kan ha noe for seg å bruke paracetamol for å forebygge smerter. Nærmere 40 000 i denne gruppen kan ha kjøpt paracetamol i matbutikken, selv om det er aldersgrense på 18 år.

Selv om den generelle kunnskapen om paracetamol er ganske god, mener omtrent 300 000 ungdommer at medisiner de får kjøpt på «super’n» er mindre sterke og har mindre skadepotensiale enn tilsvarende medisiner som fås kjøpt på apotek.

Presentasjon med flere av tallene fra undersøkelsen

For mange bruker for mye
– Undersøkelsen indikerer at en del ungdom bruker for mye paracetamol. Hvis det virkelig er slik at 100 000 jenter og kvinner i alderen 15-24 år mener de trenger en paracetamoltablett minst en gang i uken for å komme seg gjennom hverdagen, mener jeg det er grunn til bekymring, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen. 

Han mener det er illevarslende at opp mot 40 000 unge kvinner har daglige smerter.

– Paracetamol bidrar i beste fall til å dempe smerten, men gjør ingen ting med årsakene. I verste fall kan legemidlene bidra til at en hodepine bare blir verre og mer varig. At såpass mange ungdommer ser ut til å tro at paracetamol kan brukes til å forebygge at noe skal gjør litt vondt, enten det er bakrusen eller treningen som skal forebygges, viser at det er en skremmende utvikling i holdninger, sier Faksvåg.

Selv om mange i undersøkelsen har ganske god kunnskap om paracetamol, kan det se ut til at særlig de yngste under 18 år trenger mer informasjon. Faksvåg etterlyser større bevissthet om risiko knyttet til paracetamolbruk, og mener det trengs
en holdningsendring.

– Vi voksne, enten det er foreldre, lærere, helsepersonell eller andre, må være bevisste på hvordan vi selv bruker og omtaler legemidler. Det er uheldig å lære barn og ungdom at vi kan «ta en pille mot alt som er ille». Slik er ikke livet. Også vi i apotekene kan bli flinkere til å minne om at smertestillende bare demper symptomene. Har man mer eller mindre konstant vondt, bør man heller forsøke å gjøre noe med årsaken. I noen tilfeller kan det være nødvendig å oppsøke lege for å få hjelp, sier Faksvåg.

– Jeg konstaterer at ungdom og unge voksne har paracetamol lett tilgjengelig. I hvert fall gjelder dette for jentene. Og har de det ikke i vesken selv, er det som oftest en venninne som har en pakke, sier Faksvåg.

– Tilgjengeligheten kan synes å ha endret oppfatningen av at dette er legemidler som skal brukes med forsiktighet. Holdningen til og den store bruken av disse produktene kan utvikle seg til å bli et helseproblem som myndigheten må forholde seg til i langt sterkere grad, sier han.

 

 
Hovedfunnene fra undersøkelsen
• 65% av jentene sier de har smerter flere ganger i måneden. Dette er mer enn dobbelt så ofte som guttene. En av åtte jenter sier de opplever smerter daglig.

• 70% av jentene sier de har brukt paracetamol i løpet av den siste måneden. Halvparten av disse har brukt det i løpet av den siste uken. Det er dobbelt så mye som gutter i samme
alder.

• 40% av jentene sier at det hender de bruker paracetamol for å klare å gå på skole eller jobb. Det er tre ganger mer enn blant guttene.

• Mer enn 1/3 av jentene har alltid paracetamol på seg. Det er like vanlig blant jentene i aldergruppen 15-18 år som i den eldste aldersgruppen.

• 75% sier at det er vanlig at vennene har paracetamol tilgjengelig. Langt over halvparten av jentene sier at det hender
de får paracetamol av venner.

• I aldersgruppen 15 – 18 år oppgir 1/3 at det hender de bruker paracetamol forbyggende for å unngå å få smerter.

• Flertallet av de spurte over 18 år kjøper paracetamol i daglig- varebutikken e.l. Blant de under 18 år er det 20 prosent som
kjøper paracetamol utenom apotek. (Red. anmerk. Salg av reseptfrie legemidler solgt gjennom LUA har 18 års aldersgrense)

• Ungdommens kunnskap om paracetamol er jevnt over høy. Det brukes i hovedsak til riktig indikasjon, selv om mange altså også bruker det forebyggende. De fleste har kunnskap om den daglige maksimaldosen, og mange er kjent med faren for leverskade.Av Jostein Soldal, Apotekforeningen


 
  

 


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring