Gå til innholdet
Statistikk

Apotekene når målene med inhalasjonsveiledning

56 000 astma- og kolspasienter fikk inhalasjonsveiledning i fjor. Siden oppstarten i 2016 har over 150 500 pasienter fått veiledning.


Vendil Åse
25. mars 2019

Antallet pasienter som viste at de har en tilfredsstillende inhalasjonsteknikk steg tre prosent fra 2017 til 2018.

Antallet pasienter som viste at de har en tilfredsstillende inhalasjonsteknikk steg tre prosent fra 2017 til 2018.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

– Apotekene oppfyller det målet Stortinget har satt for den offentlige finansierte tjenesten Inhalasjonsveiledning. Vi ser også at inhalasjonsveiledning treffer de pasientene som trenger det mest, sier seniorrådgiver Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Antallet pasienter som viste at de har en tilfredsstillende inhalasjonsteknikk steg tre prosent fra 2017 til 2018.

– Det store flertallet av dem som mottar Inhalasjonsveiledning har fremdeles behov for tjenesten. En liten økning i antallet som ikke trenger korreksjon kan skyldes at pasienter har mottatt Inhalasjonsveiledning tidligere og at effekten holder seg. Vi antar også at pasienter som mottar Inhalasjonsveiledning i forbindelse med generisk bytte har mindre behov for korreksjoner.

Etter innføringen av Inhalasjonsveiledning i 2016, har 150 500 pasienter fått veiledning i riktig inhalasjonsteknikk. Antall veiledninger økte fra 42 500 i 2017 til 56 000 i 2018.

– Innføring av generisk bytte for flere inhalasjonslegemidler er en av grunnene til at antallet Inhalasjonsveiledninger steg fra 2017 til 2018, sier Ariansen.

Mange sliter med riktig teknikk
Andelen pasienter som hadde behov for videre oppfølging i tillegg til veiledningen i apotek, økte noe fra 2017 til 2018.

– Vi ser at noen pasienter har svært vanskelig for å inhalere med riktig teknikk og trenger flere Inhalasjonsveiledninger for å oppnå riktig teknikk. En annen forklaring kan være at flere voksne også har nytte av å bruke inhalasjonskammer. En inhalasjonsveiledning registreres som «Med oppfølging» dersom tjenestefarmasøyten anbefaler bruk av inhalasjonskammer.

Antall farmasøyter som har fullført opplæringen for å kunne tilby tjenesten Inhalasjonsveiledning i apotek har også økte i løpet av de tre årene tjenesten har vært i apotek.

– Det er gledelig. Nå er det mange apotek som har både 3 og 4 tjenestefarmasøyter, sier Ariansen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring