Gå til innholdet
Statistikk

Mange betaler hundrevis av kroner mer enn nødvendig for medisinen

Hver måned bruker nordmenn omtrent 13 millioner kroner mer på legemidlene sine enn de trenger. Det skjer fordi de ikke ønsker å bytte til et rimeligere merke som har akkurat samme virkning.


Jostein Soldal
12. oktober 2018

Hver 15. pasient lar være å bytte, og heller betaler ekstra for å få det merkenavnet som står på resepten.

Hver 15. pasient lar være å bytte, og heller betaler ekstra for å få det merkenavnet som står på resepten.

Vis Skjul bildetekst

Ordningen med bytte til et rimeligere, likeverdig legemiddelmerke har blitt godt innarbeidet gjennom 15 år. Likevel er 1 av 5 nordmenn fortsatt skeptiske til ordningen, viser tall fra Kantar TNS.

Les mer om generisk bytte hos Legemiddelverket

Tall fra Apotekenes bransjestatistikk viser at hver 15. pasient lar være å bytte, og heller betaler ekstra for å få det merkenavnet som står på resepten. Disse apotekkundene betaler til sammen 13 millioner kroner mer enn nødvendig hver måned. I løpet av året blir det til 150 millioner kroner.

Det blir årlig solgt 3,5 millioner legemiddelpakninger der kunden ikke ønsker å bytte til et rimeligere merke. Merutgiften for kunden er i gjennomsnitt på 40 kroner pr pakning, men det er store forskjeller mellom ulike medisiner.

450 kroner ekstra for Viagra
En av medisinene flest ikke ønsker å bytte, er Nexium med virkestoffet esomeprazol, som brukes til behandling av sure oppstøt (gastroøsofageal reflukssykdom). For originalmerket av esomeprazol betaler kundene i gjennomsnitt 225 kroner ekstra per pakning. Skal man ha den største pakningen med Nexium, må man betale 330 kroner ekstra.

Et annet eksempel der kunden må betale mye ekstra for å få det originale merket, er Viagra. Kundene betaler i gjennomsnitt over 450 kroner for å få en pakning med Viagra, fremfor et likeverdig alternativ. Den største pakningen med Viagra koster 640 kroner mer enn det rimeligste alternativet med samme virkestoff, sildenafil.

Les mer informasjon om medisinbytte på apotek.no


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring