Gå til innholdet
Statistikk

Redusert antibiotikabruk – langt igjen til målet

Antibiotikabruken går langsomt nedover, viser ferske tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Fra 2012 til 2016 er antallet døgndoser pr 1000 innbygger redusert med 10,4 prosent.


Jostein Soldal
30. januar 2017

Bruken av antibiotika går ned, men forbruket må raskere ned for å nå målet om 30 prosent reduksjon innen utgangen av 2020.

Bruken av antibiotika går ned, men forbruket må raskere ned for å nå målet om 30 prosent reduksjon innen utgangen av 2020. (Illustrasjon Dreamstime)

Vis Skjul bildetekst

– Tallene viser at det dessverre er et stykke igjen til å nå myndighetenes mål om å redusere bruken med 30 prosent fra 2012 til 2020. I beste fall kan målet nås i 2023 hvis vi fremskriver utviklingen det siste året, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Fra 2015 til i fjor ble antallet døgndoser pr 1000 innbygger redusert med 3,6 prosent. Skal målet nås innen utgangen av 2020, må forbruket ned med 6 prosent årlig fra i år.

– Å få ned antibiotikabruken er det viktigste tiltaket vi har for å kjempe mot utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Da er det ekstremt viktig at vi lykkes med å nå dette målet. Selv om bruken i Norge er moderat sammenlignet med mange andre land, er det bred faglig enighet om at bruken av antibiotika fortsatt er unødvendig høy, påpeker Lund.

I fjor intensiverte helsemyndighetene arbeidet med å få redusert antibiotikabruken, etter at helseminister Bent Høie la frem regjeringen handlingsplan. Både legene og befolkningen skal informeres og påvirkes gjennom statlige tiltak.

– Det er håp om at tiltakene begynner å virke fra i år. Nedgangen i bruken var litt større i fjor enn årene før, og jeg tror vi ser økende kunnskap og forståelse for problematikken i befolkningen. De fleste leger vet nok godt hva dette handler om, men det kan være en vei å gå fra kunnskap til handling, tror Per T. Lund.

Han mener apotekene også kan gi et bidrag i arbeidet mot resistensutviklingen, både ved å bidra til en generell holdningsendring i befolkningen, og ved å sikre at pasientene bruker antibiotika slik det er ment. 

Utviklingen fra 2017 til 2020 er en fremskrivning som viser hva som skal til for å nå målet om 30 prosent reduksjon fra 2012.

 

 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring