Gå til innholdet
Statistikk

Vaksinasjon: Apotek kan bidra til å få ned antibiotikabruken blant eldre

Tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk viser at bruken av antibiotika blant eldre ikke går ned. Et tiltak kan være å øke vaksinasjonsgraden i denne pasientgruppen.


Vendil Åse
27. november 2017

Apotekene har en svært stor kontaktflate mot risikogruppene og har derfor et stort potensiale for å kunne fange opp og tilby influensavaksine til personer i målgruppene, mener fagdirektør Per Kristian Faksvåg.

Apotekene har en svært stor kontaktflate mot risikogruppene og har derfor et stort potensiale for å kunne fange opp og tilby influensavaksine til personer i målgruppene, mener fagdirektør Per Kristian Faksvåg.

Vis Skjul bildetekst

Blant eldre fra 71 år og oppover er antibiotikabruken noe stigende fra 2012 og fram til i dag, viser tall fra Apotekforeningen.  

En av grunnene til at det er høyere bruk av antibiotika blant de eldre, særlig de over 80 år, er at dette er en gruppe med generelt nedsatt helse og det er vanskelig å unngå bruk av antibiotika, mener FHI. RELIS anbefaler vaksinasjon mot influensa som et viktig tiltak for denne gruppen. Pneumokokk-lungebetennelse oppstår lettere i kjølvannet av en influensa, og spesielt for eldre pasienter kan det være aktuelt å vaksinere seg både mot influensa og pneumokokker som et forebyggende tiltak, skriver RELIS i en artikkel om hva apotek kan gjøre for å bidra i kampen mot antibiotikaresistens.

– Influensavaksinering på apotek er et tiltak vi mener bør være enkelt å få til. I følge Folkehelseinstituttet dør det i gjennomsnitt 900 mennesker hvert år på grunn av influensa i Norge. I fjorårets sesong døde 1 700. Bare 28 prosent av personer i risikogruppen vaksinerer seg. Målet til myndighetene er 75 prosent vaksinasjon i risikogruppene. Vi vet av erfaringer fra andre land viser økt vaksinasjonsgrad i befolkningen hvis de kan få på apoteket å ta influensavaksine, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg.

Folkehelseinstituttet skriver at antibiotikaforbruket i Norge har gått ned med 16 prosent fra 2012 til 2016. For de første ni månedene av i år kan det se det ut som om antibiotikabruken kan minke med ytterligere 4 prosent. Norge er på vei mot å nå målet med 30 prosent reduksjon i antibiotikabruken i 2020, mener de. Men det er fortsatt et stykke igjen.

– I fjor ba vi Folkehelseinstituttet om å utrede om apotek kan bidra i den offentlige influensavaksinasjonen i Norge. Landets nesten 900 apotek betjener 50 millioner kunder per år. Apotekene har en svært stor kontaktflate mot risikogruppene og har derfor et stort potensiale for å kunne fange opp og tilby influensavaksine til personer i målgruppene. Med åpningstider som langt overgår åpningstidene hos fastleger og helsestasjoner er tilgjengeligheten til apotekenes tjenester svært god, sier Faksvåg.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring