Gå til innholdet
Vi mener

Eldrebølgen treffer pilleberget

Vi har lekt oss litt med tall. Jeg har oppdaget ting jeg ikke visste, og som gjør meg litt urolig. Tallene er tankevekkende og handler om eldre og om legemidler. Jeg vil påstå at helsetjenesten ikke er i nærheten av å holde tritt med det økende antallet eldre som bruker stadig mer legemidler.


Per T. Lund
3. desember 2018

 - Vi står også foran et berg av legemidler, og vi vet at i dette berget er det mye uhensiktsmessig, for ikke å si skadelig, legemiddelbruk, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

- Vi står også foran et berg av legemidler, og vi vet at i dette berget er det mye uhensiktsmessig, for ikke å si skadelig, legemiddelbruk, sier Per T. Lund i Apotekforeningen. (Illustrasjon: Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Det har lenge vært snakket om eldrebølgen, eller om befolkningstreet som snart ikke ser ut som et tre, men som en tønne. Vi vet at bølgen kommer, men i realiteten er den her allerede. I fjor var det 788 000 personer i alderen 65-84 år, 200 000 flere eller en økning på 30 prosent de siste ti årene.

Det er ikke antallet eldre som gjør meg urolig, snarere tvert imot.

En opplagt konsekvens av utviklingen er at antallet eldre legemiddelbrukere også har økt kraftig. I følge Reseptregisteret var det 530 000 i alderen 65-84 år som brukte reseptlegemidler i 2004. I fjor var tallet 730 000, eller en økning på 38 prosent. Ikke bare er det flere eldre, men det er også en større andel som bruker medisiner.

Og det stopper ikke der: De eldre som bruker reseptlegemidler i dag, bruker ifølge det samme Reseptregisteret, 22 prosent flere legemiddeldoser enn sine forgjengere i 2004. I dag bruker bestemor i gjennomsnitt 4 doser legemidler daglig – og det er altså gjennomsnittet. Og det gjelder i hovedsak de som bor hjemme. Tallene for de som bor i institusjon er ikke like lett tilgjengelige.

Enda noen flere fakta om eldre og legemidler: Alle kommuner har plikt til å gjøre en gjennomgang av legemiddelbruken for beboere i sykehjem. I fjor var det 10 – ti – kommuner som oppfylte plikten, viser tall fra Helsedirektoratet. I hele landet ble det gjort gjennomganger for 49 prosent av beboerne. Mer enn 30 kommuner hadde ikke gjort en eneste gjennomgang. Og i sykehjemmene er legemiddelbruken mye høyere enn blant de som bor hjemme – ofte 8-10 legemidler pr beboer.

Så hvor vil jeg med alle disse tallene?
 
Poenget mitt er at vi ikke bare står foran (eller allerede er i) en eldrebølge. Vi står også foran et berg av legemidler, og vi vet at i dette berget er det mye uhensiktsmessig, for ikke å si skadelig, legemiddelbruk. Og det skjer feil både hjemme og i sykehjemmene, ofte som følge av stor og uoversiktlig medisinbruk.
 
Det er her jeg blir urolig.

Jeg vil påstå at helsetjenesten ikke er i nærheten av å holde tritt med det økende antallet eldre som bruker stadig mer legemidler. Legene rekker så vidt å skrive ut reseptene, men har ikke sjans til å følge opp at bestemor ikke surrer det til, eller at hun får i seg pillene sine. Antall legemiddelgjennomganger i sykehjem peker i samme retning.

Det er kanskje overraskende at jeg, som representerer apotekene, er bekymret for en aldrende befolkning som bruker stadig flere legemidler? Faktum er at apotekene ikke bare selger legemidler, men også er sterkt opptatt av riktig og forsvarlig bruk. For å ivareta dette, viser tallene at det burde være et skrikende behov for mer legemiddelkompetanse i de eldres nærmiljø i årene som kommer.


Og hva gjør Stortinget da? Jo, de sørger for at apotekene mister insentiver til å jobbe med legemiddelbruken, og blir mer opptatt av varer som det går an å tjene på å selge. De burde gjøre stikk motsatt, og sørge for at vi får aktivert all den kompetansen vi har i helsetjenesten – ikke minst de som er eksperter på legemidler.   

Per T. Lunds blogg på Dagens Medisin


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring