Gå til innholdet
Vi mener

Et modig mål for Høie

Flertallsregjeringen vil «Sikre riktig bruk av legemidler». Det er et godt mål. Det må bety at det er større politisk vilje til å bruke ressurser på å rette opp i alle feilene som skjer med legemidler, for å hindre pasientskadene som følger.


Per T. Lund
4. februar 2019

Men regjeringen kunne vært litt mer dristig. De kunne for eksempel sagt: Vi skal halvere skadene som følger av feil legemiddelbruk.

Det er flott at regjeringen vil sikre riktig legemiddelbruk. Det er mye mer løfterikt enn alt den vil vurdere, eller utrede.

«Sikre» er et ganske ambisiøst ord. Du lover ganske mye når du sier til en venn som henger i klatreveggen at «jeg skal sikre deg». Eller du regner med at flygerne er sikre på at turen vil gå bra. Jeg er sikker på at regjeringen mener alvor, og at vi vil se sikrere bruk av legemidler i årene som kommer. Spørsmålet er hvordan regjeringen vil komme dit, og hvordan den vil dokumentere at det skjer.

I lærebøkene om styring og ledelse har jeg lært at mål bør være målbare. Hvis ikke er det vanskelig å vise at du har nådd målet. Regjeringens mål på legemiddelområdet må i praksis gjøres om til noe målbart. For hvordan skal vi ellers måle sikringen. Å halvere antallet som får skader eller dør på grunn av legemidlene sine, det ville være målbart.

Det kan i alle fall bli målbart. I dag er det ingen som teller hvor mange skader som faktisk oppstår som følge av legemiddelbruk.

Det skriver Per T. Lund i en blogg på Dagens Medisin.

 
  
«Men regjeringen kunne
   vært litt mer dristig.
   De kunne for eksempel
   sagt: Vi skal halvere
   skadene som følger av
   feil legemiddelbruk.»

 

 

 

    


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring